Aan tafel bij Blokhuis: aandacht voor de vitale corona-maatregel: leefstijl!

Iris de Vries, onze nieuwe voorzitter, werd afgelopen dagen uitgenodigd voor een bijeenkomst met het onderwerp ‘Leefstijl en COVID-19’.

Staatssecretaris Blokhuis beloofde tijdens het aanbieden van onze brief en de notitie van Lifestyle4Health, een afspraak te maken om verder te praten over gezonde leefstijl als vitale coronamaatregel. Op dinsdagochtend 23 juni zat een grote delegatie online aan tafel.

Paul Blokhuis werd bijgepraat over de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot leefstijl (voeding, stress, beweging, roken en alcohol) en de relatie met (een ernstig beloop van) COVID-19. Kleine stappen kunnen al leiden tot een groot effect en ook op relatief korte termijn. Er werd ook gesproken over het belang van het faciliteren van de zorgprofessional, bijvoorbeeld door meer tijd in de spreekkamer, om leefstijl integraal onderdeel te maken van chronische zorg in het algemeen en COVID-19 zorg (ook post COVID) in het bijzonder. Er volgen de komende tijd meer bijeenkomsten en we hopen op een vervolg om verder te spreken over concrete praktische toepassingen.