Veelgestelde vragen

Hoe ziet het programma er uit op 25 september?

Zoals u zult begrijpen is de verplaatsing van het congres ingegeven door overmacht. We streven ernaar om het plenaire programma en deelsessies niet te wijzigen. Op dit moment wordt overlegd met alle sprekers.

Als het programma dusdanig wijzigt dat het mij niet interesseert, kan mijn inschrijving dan worden geannuleerd?

Natuurlijk doen wij er alles aan om het programma zoveel mogelijk ongewijzigd te laten. Mochten zich wijzigingen voordoen dan sluiten deze volledig aan bij het thema ‘Leefstijlgeneeskunde: revolutie in de zorg?’. Een wijziging in het programma kan dus geen reden zijn voor annulering.

Ik heb me ingeschreven voor deelsessies: blijft dat zo?

We hopen dat het programma van deelsessies, ronde 1 en ronde 2, niet wijzigt zodat uw inschrijving gehandhaafd blijft. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Ik ben vrijdag 25 september niet in staat aanwezig te zijn. Hoe wordt dit opgelost?

De verplaatsing van het congres is ingegeven door overmacht. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw toegangskaart over te dragen aan een collega, indien u op 25 september niet aanwezig kunt zijn. Hierover ontvangt u binnenkort via onze nieuwsbrief meer informatie.

Hoe gaat het met de verkiezing Leefstijlprofessional 2020?

De verkiezing van de Leefstijlprofessional 2020 gaat door en wordt binnenkort bekend gemaakt. Wij zullen u hierover via de nieuwsbrief blijven informeren.

Hoe zit het met de lancering van het Handboek Leefstijlgeneeskunde?

Op 3 april zou de lancering van het ‘Handboek Leefstijlgeneeskunde’ plaatsvinden. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd via onze nieuwsbrieven.

Voor overige vragen kunt u per email contact met ons opnemen: info@artsenleefstijl.nl

Voor overige vragen kunt u per email contact met ons opnemen: info@artsenleefstijl.nl.