DIRECT INSCHRIJVEN

De deelsessies, ronde 1

Yoga en kanker door Eva Noorda

Eva Noorda is chirurg-oncoloog in Zwolle met als specialisatie de behandeling van borstkanker, huidkanker en schildklieraandoeningen. Hiernaast zet ze zich in het ziekenhuis in voor optimale organisatie van de borstkankerzorg waarin patiënt gerapporteerde uitkomsten leidend zijn. Ze is hiernaast meditatietrainer en docent ‘Yoga en kanker’ bij YogaYou in Zwolle. Zij is hiermee gestart omdat zij in de kliniek merkte dat de nadruk vooral ligt op het fysiek beter maken van de patiënt, maar de ruimte wordt gemist voor patiënten om zich algeheel beter en krachtiger te voelen, weer te kunnen ontspannen en veranderingen te kunnen accepteren. Eerder op de dag geeft zij een KEK-lezing over het bewijs van de effectiviteit van yoga en meditatie op onder andere de kwaliteit van leven, vermoeidheid, pijn en slaap bij (ex-) kankerpatiënten. In de deelsessie ‘Yoga en kanker’ staat ‘zelf ervaren’ centraal. Het is een verkorte versie van een les zoals die aan (ex-) kankerpatiënten gegeven wordt door Eva. Neem plaats op een yogamat en voel wat diverse yogahoudingen en ademhalingsoefeningen met je doen. Zo kom je op deze dag waar een gezonde en actieve leefstijl centraal staat zelf letterlijk in beweging en bij de eigen kracht. Kies je voor deze workshop: neem dan comfortabele kleding mee.

Alcohol en jeugd door Nico van der Lely

Nico van der Lely is kinderarts bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en richtte daar in 2006 Nederlands eerste polikliniek voor Jeugd & Alcohol op samen met kinder- en jeugdpsycholoog Mireille de Visser. Nico doet er alles aan om Nederland en Europa duidelijk te maken dat we ‘onze kinderen’ moeten beschermen tegen de gevaren van alcohol. Het toenemende aantal gevallen van alcoholvergiftiging vormde de aanleiding. Inmiddels telt Nederland twaalf alcoholpoli’s die door hem worden ondersteund. In de klinieken staat de nazorg centraal. Naast zijn werk in het ziekenhuis reist hij door het land voor voorlichtingsbijeenkomsten en hij helpt gemeenten en andere partijen bij hun anti-alcoholprojecten. In deze lezing krijg je informatie over de zorgwekkende trend in alcohol gebruik onder jongen, leer je over de schadelijke effecten van alcohol op het zich ontwikkelende brein, en krijg je praktische tips om herhaling te voorkomen.

Wat is subtypering van diabetes type 2? door Anne-Margreeth Krijger-Dijkema:

Anne-Margreeth Krijger-Dijkema is apotheker in Leiden en projectleider van de multidisciplinaire pilot ‘Diabetes subtypering en Leefstijl Als Medicijn (DLAM)’. Haar lezing draagt de titel: “Wat is subtypering van diabetes type 2 en hoe kan je dit gebruiken bij leefstijlinterventies?” In de huidige praktijk wordt de diagnose type 2 (DM2) gesteld indien er minimaal twee keer een nuchtere bloeglucose boven de 7 mmol/l gemeten wordt. We nemen aan dat de hoge bloedsuikers een gevolg zijn van een combinatie van insulineresistentie en/of onvoldoende insulinesecretie, maar we weten niet wat de individuele verschillen zijn en behandelen alle patiënten volgens hetzelfde stappenplan. De heterogeniteit binnen deze groep is echter groot: er blijken grote verschillen te zijn in insulineresistentie ( lever, spieren) en de mate van betacelfunctioneren. Het identificeren van subtypes is van belang omdat het in de toekomst zal helpen om per individu de beste leefstijlinterventie (o.a. voeding, beweging) en medicatie te bepalen. In haar sessie leer je meer over de verschillende subtypes bij DM2, wat dit betekent voor de leefstijlinterventie en hoe je dit in de (toekomstige) praktijk toe kunt passen.

De gezonde effecten van koudetraining door Monique Tjon-A-Tsien

Monique Tjon-A-Tsien is kaderhuisarts hart- en vaatziekte in Wateringen. Vanaf 2015 gaat zij dagelijks de zee in. Wat ooit als een grap begon is uitgelopen tot de missie om leefstijlbewustzijn voor koudetraining en adem te ontwikkelen. In 2017 heeft ze Koudeseminaar opgericht. Dit is een gezondheidsschool die gericht is op het scholen van hoofdzakelijk artsen en medewerkers uit de gezondheidszorg. Haar lezing heet: “de gezonde effecten van koudetraining”. Ze zal vertellen over koudetraining en de effecten hiervan. Na deze lezing weet je voor welke indicaties koudetraining  geschikt is en wat  de contra-indicaties zijn. En bovenal leer je hoe het werkt op de gezondheid. Een en ander wordt onderbouwd met  de wetenschappelijke literatuur en mens-ervaringen.

Probiotica door Karen Koning

Karen Koning is gezondheidswetenschapper en gepromoveerd op de effecten van probiotica op het microbioom en immuun parameters na de behandeling met antibiotica. Ook deed zij onderzoek naar het effect van een multispecies probiotica op viscerale hypersensitiviteit bij IBS patiënten. Karen zal u informeren over de vorming van de microbiota in de eerste 1000 dagen van het kind, en over storende factoren zoals voeding, geneesmiddelgebruik en stress. Deze verstoringen zijn in verband gebracht met o.a. overgewicht, atopie, astma en chronische ontstekingsziekten. Een van de mogelijkheden om het microbioom te beïnvloeden is met probiotica. Talloze studies hebben duidelijk laten zien dat dat er een scala van gezondheidstoepassingen mogelijk is, zowel preventies als in de meer curatieve sfeer. En hoewel het er niet op lijkt dat probiotica ziektes kunnen genezen, hebben ze een enorme impact op de kwaliteit van leven, waardoor ze zeker een toevoeging kunnen zijn aan de behandeling. Tijdens de lezing krijg je in vogelvlucht een overzicht over de (on)mogelijkheden voor probiotica in de dagelijkse praktijk.

Mobiele leefstijlgeneeskunde, hoe werkt dat? door Arjen Huizinga en Bart Brandenburg

Arjen Huizinga is directeur, en Bart Brandenburg is ‘het medische geweten’ van ‘MiGuide’. MiGuide is opgericht met als missie om leven met diabetes beter te maken. Samen geven zij de lezing: “Mobiele leefstijlgeneeskunde, hoe werkt dat?”. Arjen Huizinga en Bart Brandenburg ontwikkelden de app ‘MiGuide’ voor patiënten met diabetes. De app coacht naar een gezonde leefstijl waarbij verschillende aspecten van een gezonde leefstijl aan bod komen. Het is een digitaal verlengstuk van de ketenzorg van de huisarts. Zo wordt de patiënt persoonlijk én door de praktijk gecoacht naar een betere leefstijl. Arjen heeft veel ervaring met digitalisering en hoe je patiëntgerichte proposities maakt. Bart (voorheen huisarts) houdt hij zich vooral bezig met zorginnovatie, met eigen regie en positieve gezondheid als rode draad. In deze lezing worden geleerde lessen en openstaande vragen uit de ontwikkeling en implementatie van de MiGuide-app gedeeld.

Slaap door Aline Kruit

Aline Kruit (arts en coach) is gespecialiseerd in de behandeling van slapeloosheid met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een vorm van gedragstherapie. Het idee achter deze behandelvorm is dat het onder controle willen krijgen van zaken waar je weinig invloed op hebt, je afhoudt van waar het werkelijk om draait in je leven. Slaap kun je niet afdwingen. Hoe harder je het probeert, des te verder jaag je de slaap weg. Daarom past ACT zo goed in de behandeling van slapeloosheid. Aline is auteur van 2 boeken: Slapen is niets doen en Eerste hulp bij beter slapen (de laatste samen met Irma Leijten). Slaap is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl cq van Het Leefstijlroer. Goed slapen verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, diabetes, depressie en burnout. De andere onderdelen van Het Leefstijlroer, te weten zingeving, beweging, voeding, ontspanning en sociaal zijn van grote invloed op de slaap. Na deze lezing kijken je anders naar de gedragsmatige behandeling van slapeloosheid en heb je je eigen interventiemogelijkheden uitgebreid.

Beweegprogramma, leefstijlbeïnvloeding en medicatie compliance bij etalagebenen door Joep Teijink

Joep Teijink is vaatchirurg in het Catharinaziekenhuis Eindhoven, bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Maastricht en oprichter van de Stichting ClaudicatioNet, per 12 maart 2020 opgegaan in het Chronisch ZorgNet. ClaudicatioNet is gebaseerd op ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ (zorg leveren in de directe woonomgeving van de patiënt) en werkt volgens het zogenaamde stepped care-model. Hierbij wordt eerst de basis verzorgd (beweegprogramma, leefstijl beïnvloeding, medicatie compliance) en pas naar invasieve interventies in de tweede lijn opgeschaald als dit nodig is. Inmiddels krijgt bijna 90% van alle patiënten met etalagebenen in Nederland primair dit programma aangeboden. Vijf jaar na de start van het programma is 83% van alle patiënten nog steeds interventie vrij. Het recept voor de successen van het ClaudicatioNet en de uitbreiding met COPD en hartrevalidatie tot Chronisch ZorgNet worden in deze sessie gedeeld. Op veel plekken staat de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) nog in de kinderschoenen. De GLI zou zich uitstekend op haar plaats voelen binnen het Chronisch ZorgNet, waarbij het kwaliteitssysteem, de individuele portfolio’s en de digi-zorgverwijzer voor de nodige versnelling van implementatie zou kunnen zorgen. In deze sessie wordt de werkwijze van het Chronisch ZorgNet verder toegelicht en staat de vraag centraal wat we hiervan kunnen leren, ook in het kader van de organisatie van zorg van andere leefstijlgerelateerde aandoeningen.

Groenten en fruit in de praktijk door Nancy Lentjes

Voldoende groenten en fruit eten is belangrijk binnen een gezond voedingspatroon, dat weten we allemaal. Maar hoe kun je patiënten, cliënten (en collega’s!) motiveren om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan?

In opdracht van NAGF heeft Vereniging Arts en Leefstijl in de studie ‘Arts en Groenten’ geïnventariseerd in welke leefstijlprojecten huisartsen actief betrokken zijn, wat er gebeurt rondom een gezond voedingspatroon met voldoende groenten en fruit en wat hiervan de leerpunten zijn. Daarnaast is door middel van een kwantitatief onderzoek geïnventariseerd hoe huisartsen leefstijladvies toepassen en wat zij specifiek doen aan het bespreken en bevorderen van groenten en fruit.

Wat blijkt?

Een groot deel van de Nederlandse huisartsen bespreekt leefstijl onvoldoende met hun patiënten. Het merendeel van de huisartsen die leefstijl wel met hun patiënten bespreken, zou dit vaker willen doen. Maar er zijn op dit moment nog teveel barrières.

Tijdens deze workshop delen we, onder leiding van Nancy Lentjes, ervaringen en ideeën met elkaar en bespreken wat we nodig hebben om groenten en fruit in de praktijk te brengen. Ook een huisarts en POH die in de praktijk actief bezig zijn met leefstijladvies en het ‘voorschrijven van groenten en fruit’ zullen aanwezig zijn.

Leefstijlmanagement in de praktijk door Marleen Jansen

Marleen Jansen is sectorspecialist Gezondheidszorg bij Rabobank Nederland en geeft advies bij strategisch vraagstukken in de doelgroep Medische Vrije Beroepen, Medische Specialistisch Bedrijf en Innovatie. Zij is jurylid van de Rabobank Duurzaam Innovatie Prijs (Vitaliteit) en coördinator van de 38 Medicidesks van de Rabobank. De deelsessie Leefstijlmanagement in de praktijk geeft inzicht in de diverse vormen met financiële vergoedingen waarin huisartsen momenteel leefstijladvies verzorgen. Daarnaast worden de randvoorwaarden voor leefstijlmanagement besproken. Denk aan omvang van de praktijk, inzet NHG leefstijlmodule, rol van anderen bij leefstijlmanagement (o.a. overheid, zorgverzekeraar en werkgever), specialisatie op doelgroepen en communicatie naar de patiënt.

De deelsessies, ronde 2

Yoga en kanker door Eva Noorda

Eva Noorda is chirurg-oncoloog in Zwolle met als specialisatie de behandeling van borstkanker, huidkanker en schildklieraandoeningen. Hiernaast zet ze zich in het ziekenhuis in voor optimale organisatie van de borstkankerzorg waarin patiënt gerapporteerde uitkomsten leidend zijn. Ze is hiernaast meditatietrainer en docent ‘Yoga en kanker’ bij YogaYou in Zwolle. Zij is hiermee gestart omdat zij in de kliniek merkte dat de nadruk vooral ligt op het fysiek beter maken van de patiënt, maar de ruimte wordt gemist voor patiënten om zich algeheel beter en krachtiger te voelen, weer te kunnen ontspannen en veranderingen te kunnen accepteren. Eerder op de dag geeft zij een KEK-lezing over het bewijs van de effectiviteit van yoga en meditatie op onder andere de kwaliteit van leven, vermoeidheid, pijn en slaap bij (ex-) kankerpatiënten. In de deelsessie ‘Yoga en kanker’ staat ‘zelf ervaren’ centraal. Het is een verkorte versie van een les zoals die aan (ex-) kankerpatiënten gegeven wordt door Eva. Neem plaats op een yogamat en voel wat diverse yogahoudingen en ademhalingsoefeningen met je doen. Zo kom je op deze dag waar een gezonde en actieve leefstijl centraal staat zelf letterlijk in beweging en bij de eigen kracht. Kies je voor deze workshop: neem dan comfortabele kleding mee.

De apotheek van de toekomst door Rogier Larik

Rogier Larik is apotheker van origine maar is sinds enkele jaren actief als regionaal zorgmanager van BENU apotheken. Zijn functie kan het beste uitgelegd worden als ‘verbinder’. Hij achterhaalt waaraan (kader)artsen, specialisten en zorggroepen (van huisartsen) behoefte hebben, door ze actief te benaderen en in gesprek te gaan. Hij verzorgt een interactieve lezing op het congres met als titel ‘de apotheek van de toekomst’. In het huidige financieringsmodel wordt de apotheker beloond door de toename van chronische ziekten. De verkoop van geneesmiddelen en de advisering hierover is de basis van de financiering van de apotheek. Maar hoe kunnen we als zorgverleners beloond worden voor gezondheid? Hoe ziet de apotheek van de toekomst eruit waarin leefstijl, preventie en demedicalisatie geïntegreerd is? Hierover ga je met elkaar in een kleine groep (er zijn slechts 20 plekken voor deze deelsessie om interactie te waarborgen) in gesprek door het beantwoorden van prikkelende stellingen.

Obesitas op recept, medicatie met gewichtsverhogende werking door Bibian van der Voorn

Bibian van der Voorn werkt als arts en post-doc onderzoeker bij het Centrum Gezond Gewicht, Erasmus MC, afdeling endocrinologie en kinder-endocrinologie. Op de polikliniek ziet zij, in een multidisciplinair teamverband, kinderen en volwassenen met complexe obesitas, die gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling krijgen aangeboden. Tegelijk verricht ze klinisch, translationeel onderzoek om voor deze patiëntenpopulatie te bepalen welke predictoren als marker kunnen dienen voor onderliggende oorzaken van de obesitas en effectiviteit van therapie. Grote aandacht heeft hierbij verstoring van het stresshormoonmetabolisme. In de deelsessie “Obesitas op recept, medicatie met gewichtsverhogende werking” geeft Bibian een inkijkje in de nieuwste inzichten betreffende medicamenten met een negatief effect op het gewicht. Welke geneesmiddelen maken het de patiënt nagenoeg onmogelijk om succesvol af te vallen en welke geneesmiddel-aanpassingen kunnen net dat steuntje in de rug geven?

Breinvriendelijk werken door Mariska Davidse

Mariska Davidse is GZ-psycholoog & teamleider bij Skils. Zij geeft een lezing over breinvriendelijk werken. Bijna de helft van alle ziekteverzuim wordt veroorzaakt door mentale overbelasting. Waar we vroeger letterlijk gebukt gingen onder zwaar fysiek werk gaan we nu spreekwoordelijk gebukt onder de mentale belasting van het altijd ‘aan’ staan. De verwerkingscapaciteit van ons brein is niet toereikend voor wat er aan informatie en prikkels op ons afkomt. Dit creëert een constant urgentiegevoel en wij blijven in de actiemodus. Mentaal herstel vereist een bewuste leefstijl – ‘digidosering’. Breinvriendelijk werken biedt een ingang om dit concreet te maken: preventie op mentale overbelasting. Breinkennis gebruiken om mensen te triggeren bewuster met hun breinenergie om te gaan. Mariska Davidse neemt je mee in een prikkelende inleiding over een breinvriendelijker werk- en leefstijl.

Breng beweging in de praktijk door Mirjam Stuij en Bas van de Goor

Mirjam Stuij is als medisch socioloog werkzaam bij het Mulier Instituut en het Amsterdam UMC (VUmc). Haar promotieonderzoek gaat over ‘beweegzorg’ voor mensen met type 2 diabetes: door ervaringen van mensen met type 2 diabetes en zorgverleners op te tekenen en letterlijk mee te lopen in de praktijk, bestudeerde ze wat goed gaat en beter kan. Bas van de Goor is directeur van de Bas van de Goor Foundation, die als missie heeft om mensen met diabetes in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven. In hun lezing ‘Breng beweging in de praktijk’ bundelen Mirjam en Bas hun kennis en ervaringen en geven ze zowel praktische aanknopingspunten als enkele overpeinzingen om weer mee terug te nemen naar de praktijk.

Positieve gezondheid door Karolien van den Brekel

Karolien van den Brekel is praktiserend huisarts in de Julius Gezondheidscentra in Leidsche Rijn en houdt zich daarnaast al jaren bezig met innovatie, onderzoek, onderwijs en beleid op het gebied van preventie, en gezonde leefstijl zowel lokaal, regionaal als landelijk. Ze werkte voor NHG samen met RIVM in het programma “Preventie in de buurt”. Met haar gezondheidsgerichte benadering in de spreekkamer past ze Positieve Gezondheid dagelijks toe in de praktijk. Met een Positieve Gezondheidsgesprek komen patiënten tot de bron van intrinsieke motivatie, en daarbij blijken veel meer mensen gemotiveerd voor een gezonde leefstijl dan de meeste professionals denken. In haar lezing gaat zij in op wat positieve gezondheid is en hoe je het kunnen toepassen.

Leefstijl als preferent medicijn? Over SamenGezond & Changing Health door Karine van ’t Land en Marieke Meyer

Karine van ’t Land is arts-onderzoeker aan de afdeling Sociale Geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij is van daaruit verbonden aan de afdeling Bestuurszaken & Strategie van Menzis, waar zij adviseert over de strategie met betrekking tot preventie en gezondheidsbevordering. Marieke Meyer is diëtist, gezondheidswetenschapper en specialist preventieve interventies bij SamenGezond, het online gezondheidsprogramma van Menzis. Hoewel leefstijl gerelateerde aandoeningen steeds vaker voorkomen blijft inzet  van preventie vergeleken met curatieve zorg vrij beperkt: slechts 1 à 3 % van de zorguitgaven betreft preventie. In deze deelsessie gaan Karine en Marieke met de deelnemers in gesprek over SamenGezond en Changing Health. SamenGezond (een initiatief van Menzis) is een laagdrempelig gratis gezondheidsprogramma voor iedereen. Het programma coacht ruim 400.000 deelnemers op het gebied van bewegen, gezonde voeding, balans, rust, goed slapen en mentaal welbevinden. Het programma zet – met succes – psychologie in voor blijvende gedragsverandering. Changing Health is een Engels leefstijlprogramma dat mensen met een risico op diabetes type 2 gezonder wil maken door online en persoonlijke coaching. Samen met Menzis maakt Changing Health de overstap naar ons land. Het programma is bewezen effectief. Deelnemers vallen af, hebben meer energie en leven gezonder.

Van evidence based naar practiced based evidence in de spreekkamer

In deze deelsessie bespreken dr. Hanneke Mollema van Lifestyle4Health en onze vice-voorzitter drs. Iris de Vries hoe ‘evidence based’ en ‘practice based’ medicine elkaar versterken. Leefstijlgeneeskunde loont, en hier komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor. Aan de hand van de recent gepubliceerde bundel ‘wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’ wordt besproken hoe evidence based en practice based medicine op elkaar aansluiten. Welke consequenties heeft deze kennis voor het adviseren van patiënten in de spreekkamer? en hoe overbruggen we de kloof tussen de wetenschap en de praktijk?

Iris de Vries is huisarts, promovenda en vice-voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. Daarnaast is ze lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Als huisarts en leefstijlarts past ze leefstijlgeneeskunde veelvuldig toe in de spreekkamer. Deze ervaringen gebruikt ze in gesprekken met politiek, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders in de zorg, om het grote belang van voeding en leefstijl op de agenda te zetten.

Diabetes type 2 in Nederland: Zeven trends en ontwikkelingen voor de toekomst door Maaike de Vries

Dr. Maaike de Vries is gezondheidswetenschapper en promoveerde aan de Radboud Universiteit. Ze is lid van de raad van toezicht van GGZ Rivierduinen en voorzitter van de raad van toezicht van het Institute for Positive Health. Ze maakte eerder kwartier voor Keer Diabetes2 Om, leidde de Volksgezondheid Toekomst Verkenning bij het RIVM en de sector Zorg bij De Argumentenfabriek. Ze zal een lezing geven over diabetes type 2 in Nederland; één op de veertien Nederlanders heeft diabetes type 2, ruim 1.1 miljoen mensen in totaal. Hiermee wordt diabetes type 2 steeds gewoner, maar is er ook een beweging die dit steeds minder normaal vindt. In deze deelsessie beschrijft Maaike de Vries 7 trends en ontwikkelingen voor de nabije toekomst. De diabetespatiënt van de toekomst heeft, ondersteund door medische hulpmiddelen en technologie, grip op zijn aandoening. Hij krijgt een behandeling of interventie afgestemd op zijn persoonlijke situatie en ziektekenmerken. Het meten van de bloedglucose wordt niet-invasief met wearables. Niet-invasieve meetinstrumenten geven bovendien de benodigde biofeedback die helpt om tot gedragsverandering te komen. En de zorgprofessional; die monitort digitaal op afstand en coacht online. Maar wat betekent dit toekomstbeeld voor zorgprofessionals vandaag de dag? Dat licht Maaike toe in deze deelsessie waarin zij ingaat op hoe digitalisering de diabeteszorg gaat veranderen.

De tien best bewaarde geheimen in zorginnovatieland

Zorg van Nu is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS vindt het belangrijk om e-health en innovaties in de zorg meer bekendheid te geven, omdat deze slimme zorgoplossingen kunnen bijdragen aan de gezondheid en kwaliteit van leven van iedereen. Ze kunnen het werk van zorgprofessionals verlichten, vergemakkelijken en efficiënter maken en de zorg verbeteren. Maar de kennis is soms nog erg verspreid. Vaak is het niet duidelijk wat er allemaal is aan e-health en zorginnovaties. En hoe je dat in je eigen situatie toe kunt passen. Terwijl uit onderzoek blijkt dat als mensen er wél gebruik van maken, ze hier erg tevreden over zijn. Dus VWS wil met Zorg van Nu mensen inspireren en motiveren door voorbeelden van e-health en zorginnovaties te laten zien. Zorg van Nu wil laten zien dat veel slimme zorgoplossingen digitaal of online zijn, zoals al heel gebruikelijk in andere delen van ons dagelijks leven. Dus niet ‘ver van ons bed’, maar juist heel gewoon. In deze deelsessie worden 10 waardevolle zorginnovaties die het verschil maken, maar nog niet breed ontdekt zijn, uitgelicht. Maak kennis met wonderlijke uitvindingen en open deuren waar het grote publiek nog niet van gehoord heeft.

Evidence based eHealth door Niels Chavannes

Niels Chavannes is hoogleraar Huisartsgeneeskunde en eHealth Applications in Disease Management bij het LUMC. Naast zijn hoogleeraarschap is hij oprichter van het National eHealth Living Lab (NeLL). Niels zet zich samen met zijn team dagelijks in om de zorg slimmer en prettiger te organiseren, met als doel onze kwalitatieve zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en uitvoerbaar te houden. Digitale zorgtoepassingen (eHealth) spelen hierbij een cruciale rol. Maar eHealth wordt pas écht een succesvolle factor als dit volledig geadopteerd, geïmplementeerd en geïntegreerd wordt in bestaande zorgprocessen en structuren. Om daartoe te komen moeten we weten wat werkt en wat niet werkt. Of zoals Niels zegt: ‘evidence based eHealth’ Tijdens deze sessie deelt Niels zijn visie op de zorg  en neemt hij je mee in hoe NeLL een bijdrage levert aan de zorg van morgen.

DIRECT INSCHRIJVEN