Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Vanaf 1 januari 2019 is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie (CooL, Beweegkuur en Slimmer) krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het doel is overgewicht te verminderen. Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Actuele informatie over de GLI vind je op de website Loketgezondleven.nl

Overzicht van GLI-aanbieders

Op Loketgezondleven.nl van RIVM is een overzicht van alle GLI-aanbieders. Daar vind je per gemeente welke geregistreerde aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie er zijn. Meer informatie vind je hier.

Vereniging Arts en Leefstijl betrokken bij implementatie GLI

Vereniging Arts en Leefstijl denkt mee met het ministerie VWS over de verdere implementatie van de GLI. Zo zijn we lid van het GLI implementatie-overleg en organiseren we nascholingsbijeenkomsten ‘Succesvol werken met de GLI’.

Begin juni 2019 organiseerde Vereniging Arts en Leefstijl een brainstormsessie over de Gecombineerde Leefstijlinterventie met staatssecretaris Paul Blokhuis. We wisten hem te enthousiasmeren om verder te praten. Hij stelde een mini-symposium voor dat op 14 oktober 2019 plaatsvond.
Ruim 90 professionals deelden hun (succes)ervaringen met de implementatie van de GLI.

Bekijk het video-verslag hieronder: laat je inspireren door mooie voorbeelden en lees hier de mogelijkheden om bestaande knelpunten op te lossen.

Voorbeeld van succesvolle GLI-implementatie: healthyLIFE

Interessante artikelen over de GLI vind je hier.