Congresniewus: deelsessie Groenten en fruit in de praktijk door Nancy Lentjes

Op het congres zijn er 20 deelsessies. Eén ervan is van Nancy Lentjes, projectleider NAGF

Deelsessie: Groenten en fruit in de praktijk

Voldoende groenten en fruit eten is belangrijk binnen een gezond voedingspatroon, dat weten we allemaal. Maar hoe kun je patiënten, cliënten (en collega’s!) motiveren om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan?

 

In opdracht van NAGF heeft Vereniging Arts en Leefstijl in de studie ‘Arts en Groenten’ geïnventariseerd in welke leefstijlprojecten huisartsen actief betrokken zijn, wat er gebeurt rondom een gezond voedingspatroon met voldoende groenten en fruit en wat hiervan de leerpunten zijn. Daarnaast is door middel van een kwantitatief onderzoek geïnventariseerd hoe huisartsen leefstijladvies toepassen en wat zij specifiek doen aan het bespreken en bevorderen van groenten en fruit. Wat blijkt?

Een groot deel van de Nederlandse huisartsen bespreekt leefstijl onvoldoende met hun patiënten. Het merendeel van de huisartsen die leefstijl wel met hun patiënten bespreken, zou dit vaker willen doen. Maar er zijn op dit moment nog teveel barrières.

Tijdens deze workshop delen we, onder leiding van Nancy Lentjes, ervaringen en ideeën met elkaar en bespreken wat we nodig hebben om groenten en fruit in de praktijk te brengen. Ook een huisarts en POH die in de praktijk actief bezig zijn met leefstijladvies en het ‘voorschrijven van groenten en fruit’ zullen aanwezig zijn.