Congresnieuws: keynote speaker Marian Kaljouw

Zij zal op het 9de jaarcongres ingaan op het huidige financieringsstelsel en de toekomst van financiering van leefstijlgeneeskunde en preventie.

Marian Kaljouw heeft een rijke professionele en wetenschappelijke carrière* in de zorg. In haar presentatie gaat zij in op het huidige financieringsstelsel van de zorg en zal zij kritisch oordelen of er aanpassingen binnen dit stelsel mogelijk zijn om de kosten behapbaar te houden. Ook neemt zij ons mee in de visie van de NZa over het veranderen van het financiële stelsel voor financiering van leefstijlgeneeskunde en preventie en wat daar voor nodig is.

* Marian Kaljouw werkte als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over ‘Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten’ en was van 2005 tot 2012 bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Marjan Kaljouw is sinds 1 juli 2018 ook voorzitter van het College sanering zorginstellingen (Csz). Deze benoeming houdt verband met de mogelijke overdracht van toezichttaken van het Csz naar de NZa.