Leefstijl Covid-19

COVID-19 poster met leefstijladviezen

De overheid heeft onze oproep omarmd: poster met COVID-19 leefstijladviezen.

Onze oproep aan en ons gesprek met staatssecretaris Blokhuis om meer aandacht te vragen voor leefstijl, heeft effect gehad. In alle publieksvoorlichting is vanaf nu gezonde leefstijl onderdeel van de Covid-19 maatregelen, naast de 1,5 meter afstand, het vermijden van drukke plekken en thuisblijven bij verkoudheidsklachten. We zijn er trots op dat we dit samen met de ondersteuning van veel zorgprofessionals hebben gerealiseerd.

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vier leefstijladviezen geformuleerd, gebaseerd op de belangrijkste pijlers van het Nationaal Preventieakkoord: Beweging, Voeding, Alcohol, Roken.

Deze zijn opgenomen onder de Rijksbrede campagne #alleensamen. In het kader hiervan is een poster ontwikkeld met deze vier adviezen. GGD, Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en gemeenten kunnen deze poster ook delen met, en verspreiden onder, hun doelgroep.

Download de poster ‘Zorg goed voor jezelf’ via Rijksoverheid.