Dank voor jullie handtekening!

Onze oproep om aandacht te vragen voor gezonde leefstijl is opgenomen in de ‘COVID-19 Update stand van zaken’ die minister Hugo de Jonge op 3 juni stuurde aan de voorzitter van de Tweede Kamer en is besproken in het kamerdebat. Daar zijn we trots op en we danken jullie voor de ondertekening van onze brief.
Zie ook pagina 18 en 19 van het kamerstuk.