De urgentie van duurzame en gezonde voeding in de zorg. Praat mee in de Online Dialoog!

De afgelopen maanden is de noodzaak om Nederland duurzamer en gezonder te maken flink toegenomen. Zeker binnen zorgorganisaties neemt preventieve gezondheid een steeds grotere plek in. Daarom is er meer en meer aandacht voor eten en drinken. Zorgorganisaties voelen nu extra urgentie om toe te werken naar een duurzaam en gezond voedingsbeleid en de transitie te versnellen.

Stichting Eten+Welzijn, in opdracht van Ministerie van VWS, roept alle betrokkenen in de voedselketen op om mee te denken over het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg. Iedereen, van grond tot mond, wordt gehoord: agrariërs, leveranciers, cateraars, zorgprofessionals, bezoekers, bestuurders, patiënten en cliënten. Als Vereniging Arts en Leefstijl steunen we deze dialoog van harte.
Daarom willen we weten hoe jij denkt over het belang van duurzame en gezonde voeding in de zorg en welke kansen en belemmeringen jij ziet.
We nodigen je uit om deel te nemen aan de Online Dialoog en je kennis en ideeën met ons te delen. Jouw stem is belangrijk!