Eenvoudig verwijzen naar de GLI: Leefstijlcoaches in Zorgdomein!

Sinds 1 mei is de beroepsgroep Leefstijlcoach toegevoegd aan Zorgdomein. Als huisarts en medisch specialist kun je patiënten via Zorgdomein voor deelname aan de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) doorverwijzen naar een leefstijlcoach: meer dan 100 zorglocaties met een aanbod van een erkende GLI zijn inmiddels aangemeld.

Leefstijlcoaches vallen onder aanvullende of complementaire zorg in Vektis. Deze disciplines zijn te vinden via de ingang Aanvullende zorg in het startscherm. De leefstijlcoaches zijn als eerste discipline zichtbaar achter deze ingang voor het aanbieden van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Op deze manier wordt doorverwijzen door de huisartsen gemakkelijker en kunnen leefstijlcoaches eenvoudig terug rapporteren over het verloop van het leefstijltraject. Lees meer:

De GLI is een behandeling die zich richt op het verminderen van overgewicht en op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Sinds januari 2019 worden drie erkende GLI-behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, mits er een verwijzing door de huisarts of medisch specialist aan ten grondslag ligt en een patiënt voldoet aan een aantal inclusiecriteria. De erkende GLI’s zijn: CooL (Coaching op Leefstijl), Slimmer en Beweegkuur. Meer informatie vind je op Loketgezondleven.

Wanneer je als huisarts een GLI-aanbieder met wie u samenwerkt, mist in Zorgdomein, dan kun je dat aangeven in Zorgdomein.