Lobby


Het is onze missie om leefstijl als medicijn over tien jaar volledig te hebben geïmplementeerd in de gezondheidszorg, zodat patiënten een bewuste keuze kunnen maken tussen medicijnen en een gezonde leefstijl. We zijn een autoriteit op het gebied van leefstijl en zetten onze expertise en onze relaties in om leefstijl hoger op de agenda te krijgen bij overheid, opleiders en zorgverzekeraars, zodat leefstijl en preventie wordt geïntegreerd in de praktijkkamer, in opleidingen en in de infrastructuur van de gezondheidszorg.

Wij onderhouden nauwe contacten met de overheid, politiek en zorgverzekeraars. We werken hierin samen met andere maatschappelijke en beroepsorganisaties.

Succesvolle lobby: aandacht voor leefstijl in relatie met COVID-19


In mei 2020 boden we staatssecretaris Paul Blokhuis een brief aan waarin we met 2.400 zorgprofessionals vroegen om naast de bestaande coronamaatregelen aandacht te vragen voor gezonde leefstijl. Tevens overhandigde Lifestyle4Health (LS4H) een breed gesteunde wetenschappelijke notitie over de relatie tussen COVID-19 en leefstijl gerelateerde ziekten. We haalden de landelijke media en het ministerie van VWS publiceerde in haar advies rondom corona vier leefstijladviezen!

In november 2020 hebben ruim 70 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties in een urgente brief ministers Hugo de Jonge, Tamara van Ark en staatssecretaris Paul Blokhuis gevraagd om in een publiekscampagne mensen te informeren over de noodzaak van een gezonde leefstijl. Samen met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en LS4H lanceerden wij de website leefstijlencorona.nl en riepen onze achterban op de brief te steunen. Inmiddels is de motie om spoedig een leefstijlcampagne te starten met meerderheid van stemmen aangenomen. Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling!

De Kamer heeft vervolgens een motie aangenomen die oproept het preventiebeleid de komende jaren op niveau te houden en waar nodig aan te vullen in de strijd tegen corona. Lees hier de kamerbrief ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ d.d. 12 februari. Onder actielijn 3: ‘Een gezonde leefstijl en mentale vitaliteit’ zijn onderstaande acties opgenomen:

  1. impuls leefstijl ‘bewegen’: via gemeenten en sportakkoorden;
  2. inzet gemeenten leefstijlinterventies ondersteund door Centrum Gezond Leven;
  3. impuls leefstijltraject jongeren via JOGG en Gezonde School-activiteiten;
  4. communicatie (incl. publiekscampagne) over gezonde leefstijl;
  5. activiteiten gericht op de mentale weerbaarheid van (thuis)werkenden.

Leefstijlgeneeskunde en Positieve Gezondheid in curricula Geneeskunde- huisartsenopleiding


De arts van de toekomst heeft oog voor gezondheid in de breedte en leefstijlfactoren die van invloed zijn op de gezondheid. Dat staat beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020 (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, maart 2020). Daarom hebben Vereniging Arts & Leefstijl, Institute for Positive Health en Stichting Student & Leefstijl samen met de Fred Foundation een gezamenlijk doel: alle deelnemers van de Geneeskunde- en van de huisartsenopleiding in Nederland krijgen tijdens hun basisopleiding serieus en gedegen de kans om een bredere blik op gezondheid te ontwikkelen.

Dat kan onder andere door middel van onderwijs op het gebied van Positieve Gezondheid en leefstijlgeneeskunde. Niet als facultatief bij- of keuzevak, maar bij voorkeur verweven in de gehele geneeskunde opleiding. De infographic laat de behaalde doelen en te nemen stappen zien.