Hoofdprogramma op vrijdag 25 september

(onder voorbehoud)

09.00 – 09.30 uur Digitale inloop en opening
Thema: ZH & E-health
09.30 – 09.45 uur Zorgprofessional centraal Carina Hilders (Reinier de Graaf Gasthuis)
09.50 – 10.10 uur Technology revolution: hype or hope Mike Trenell (Newcastle University)
10.15 – 10.30 uur Revolutie in het ziekenhuis Douwe Atsma (LUMC)
10.30 – 10.35 uur KEK: E-health in de praktijk van de huisarts Huisarts Rotterdam
10.35 – 10.50 uur Ronde tafel Joost Hoebink
10.50 – 11.00 uur PAUZE & bezoek leefstijlplein
Thema: Financiën en beleid
11.00 – 11.15 uur Revolutie binnen en buiten het stelsel Marian Kaljouw (Nederlandse Zorgautoriteit)
11.20 – 11.35 uur Het verdienmodel van leefstijlgeneeskunde Michel van Schaik (Rabobank)
11.35 – 11.40 uur KEK: Hoe werkt dat in de praktijk?
11.40 – 11.55 uur Ronde tafel Joost Hoebink
11.55 – 12.30 uur PAUZE
12.30 – 12.40 uur Leefstijlprofessional 2020
Thema: Leefstijl en Medicatie
12.40 – 12.55 uur Farmacogenetische revolutie Ron van Schaik (Erasmus MC)
13.00 – 13.15 uur Leefstijl en kanker Eva Noorda (Isala Oncologisch centrum)
13.15 – 13.20 uur KEK: Diatypering Anne-Margreeth Krijger (Academische apotheek Stevenshof)
13.20 – 13.35 uur Ronde tafel Joost Hoebink
13.35 – 13.50 uur Uitsmijter en afsluiting Iris de Vries (huisarts en voorzitter Vereniging Arts & Leefstijl)

Meer informatie over de sprekers

Dagvoorzitter Joost Hoebink

Met een achtergrond als verslaggever voor NPO Radio 1 heeft Joost zich ontwikkeld tot een scherp vragensteller en energieke sfeerbouwer die zich thuis voelt bij elke groep. Onafhankelijk en professioneel. Met ruim 100 bijeenkomsten per jaar was Joost in 2017, 2018 én 2019 de meest geboekte dagvoorzitter van Nederland.

Carina Hilders

Carina Hilders is gynaecoloog en directeur Medische Zaken in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Als medisch specialist richt zij zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische, en financiële thema’s. Bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam is Carina Hilders per 1 november 2014 benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Medisch Management en Leiderschap’. Zij opent het Congres met haar visie op leefstijlgeneeskunde als een van de sleutels voor de houdbaarheid van de zorg. Voor Carina staat de zorgprofessional centraal. Omarm eerst zelf leefstijlinterventie en implementeer wat voor jou werkt, zo kun je het dan aan patiënten overdragen. In het Reinier de Graaf kunnen medewerkers bijvoorbeeld mindfulness- en hartcoherentietrainingen volgen. Carina pleit in haar lezing voor de transitie van “disease” naar “health” management.

Mike Trenell

Prof. Mike Trenall

Mike Trenell is hoogleraar aan de Newcastle University (UK), derhalve is de volgende tekst in het Engels geschreven. Mike Trenell is a clinical scientist with a specialist interest in healthcare innovation, strategy and digital health. Improving health is his personal passion and that means treading the tightrope between being an innovator and helping the adoption of innovation in the UK and beyond. He is the director of the UK National Institute for Health Research Innovation Observatory. This team collects and reports on healthcare innovation trends globally to help care teams, regulators, innovators, and research funders make more effective decisions. His background is in Lifestyle Medicine and has led research work looking at lifestyle and chronic disease, co-designing service pathways and understanding the clinical impact of self-care behaviour. In his presentation, “technological revolution: hype or hope?” he will talk about digital health, devices and changing health in this fast changing area of (lifestyle) medicine.

Douwe Atsma

Douwe Atsma is interventiecardioloog en geeft leiding aan het celtherapie-programma voor patiënten met chronische hartziekten in het LUMC. Hij is bestuurslid van het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL), een non-profit kennisplatform voor implementatie van eHealth. Hij houdt zich tevens bezig met zorgvernieuwing in de praktijk: het introduceren van nieuwe (ICT)technieken voor patiëntenzorg en zelfmanagement. Naast de pillen, interventies en devices stelt hij leefstijlgeneeskunde centraal in het ziekenhuis. Hij pleit voor meer continuüm tussen eerste, tweede en derde lijn en deelt zijn ervaringen met eHealth toepassingen zoals het op afstand monitoren van patiënten die zelfmetingen doen en verplaatste zorg middels webcamconsulten. Ook de praktische kant van dit alles komt aan bod, bijvoorbeeld hoe hij als interventiecardioloog samenwerkt met de huisarts en gebruik maakt van de Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Marian Kaljouw

Marian Kaljouw heeft een rijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Sinds 1 juni 2015 is zij voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze werkte als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over ‘Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten’ en was van 2005 tot 2012 bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Marian Kaljouw is sinds 1 juli 2018 ook voorzitter van het College sanering zorginstellingen (Csz). Deze benoeming houdt verband met de mogelijke overdracht van toezichttaken van het Csz naar de NZa. In haar presentatie zal zij ingaan op het huidige financieringsstelsel van de zorg en kritisch beoordelen of er aanpassingen binnen dit stelsel mogelijk zijn om de kosten behapbaar te houden. Ook zal zij ons meenemen in de visie van de NZa over het omgooien van het financiële stelsel en wat daar voor nodig is.

Michel van Schaik

Michel van Schaik is directeur Gezondheidszorg Rabobank en onder andere voorzitter commissie Gezondheidszorg Nederlandse Vereniging van Banken, lid Raad van Toezicht bij De Ondernemende Huisarts (DOH), lid Raad van Toezicht Institute for Positive Health. “Om leefstijlmanagement structureel in te voeren in ons zorgsysteem is het nodig om een zelfstandig verdienmodel te ontwikkelen en niet afhankelijk te zijn van een sponsor of een subsidie”, aldus Michel van Schaik. In het recent uitgebrachte boek GOED GEVOED bundelen Michel van Schaik en Irene Mommers (BeBright) de bevindingen uit het programma Diagnose Voeding & Gezondheid over de preventieve rol die voeding kan spelen in het stimuleren van een gezonder Nederland. In een gezamenlijk onderzoek van Arts en Leefstijl en de Rabobank wordt inzichtelijk gemaakt wat de huisarts doet aan leefstijlmanagement en welke betaaltitel hij/zij daarvoor gebruikt en welke wensen de huisartsen voor de toekomst hebben.

Ron van Schaik

Ron van Schaik is klinisch chemicus en buitengewoon hoogleraar Farmacogenetica aan het Erasmus MC. Farmacogenetica bestudeert genetische variaties in metaboliserende enzymen en geneesmiddel-transporters in relatie tot respons op geneesmiddeltherapie. Bij medicamenteuze behandeling vormen bijwerkingen en suboptimale therapie een probleem. Van alle ziekenhuisopnames wordt 7% veroorzaakt door bijwerkingen op geneesmiddelen. Deze interindividuele variatie in geneesmiddelrespons is deels erfelijk vastgelegd. Met medicatie afgestemd op het persoonlijke DNA-profiel zijn er minder bijwerkingen, is de therapie effectiever, zijn de patiënten tevreden en de zorgkosten uiteindelijk lager. Het succes van farmacogenetica hangt echter af van de samenwerking tussen huisarts en apotheker, stelt hoogleraar Ron van Schaik: “De huisarts schrijft voor, maar de apotheker is essentieel in het veilig voorschrijven van medicatie. Hieronder valt dus ook het adviseren over en het daadwerkelijk aanvragen van genotyperingen.” In zijn lezing komen indicaties voor het aanvragen van genotypering aan bod en wordt toegelicht hoe deze informatie in de dagelijkse praktijk vastgelegd en gebruikt kan worden. De toekomst is dichterbij dan we denken: artsen zullen antidepressiva straks vermoedelijk alleen nog voorschrijven als het genotype van de patiënt vooraf in kaart is gebracht.

Eva Noorda

Eva Noorda is chirurg-oncoloog in Zwolle met als specialisatie de behandeling van borstkanker, huidkanker en schildklier-aandoeningen. Hiernaast zet ze zich in het ziekenhuis in voor optimale organisatie van de borstkankerzorg waarin patiënt gerapporteerde uitkomsten leidend zijn. Ze is hiernaast meditatietrainer en docent ‘Yoga en kanker’ bij YogaYou in Zwolle.

Anne-Margreeth Krijger

Anne-Margreeth Krijger-Dijkema is apotheker in Leiden en projectleider van de multidisciplinaire pilot ‘Diabetes subtypering en Leefstijl Als Medicijn (DLAM)’. Haar lezing draagt de titel: “Wat is subtypering van diabetes type 2 en hoe kan je dit gebruiken bij leefstijlinterventies?” In de huidige praktijk wordt de diagnose type 2 (DM2) gesteld indien er minimaal twee keer een nuchtere bloeglucose boven de 7 mmol/l gemeten wordt. We nemen aan dat de hoge bloedsuikers een gevolg zijn van een combinatie van insulineresistentie en/of onvoldoende insulinesecretie, maar we weten niet wat de individuele verschillen zijn en behandelen alle patiënten volgens hetzelfde stappenplan. De heterogeniteit binnen deze groep is echter groot: er blijken grote verschillen te zijn in insulineresistentie ( lever, spieren) en de mate van betacelfunctioneren. Het identificeren van subtypes is van belang omdat het in de toekomst zal helpen om per individu de beste leefstijlinterventie (o.a. voeding, beweging) en medicatie te bepalen. In haar sessie leer je meer over de verschillende subtypes bij DM2, wat dit betekent voor de leefstijlinterventie en hoe je dit in de (toekomstige) praktijk toe kunt passen.