Hoofdprogramma op vrijdag 25 september

09.00 – 09.30 uur Digitale inloop en opening
Thema: Leefstijl in de 1e en 2e lijn
09.30 – 09.45 uur Leefstijl centraal in Reinier de Graaf Carina Hilders (Reinier de Graaf Gasthuis)
09.50 – 10.05 uur Het belang van leefstijl in de eerste lijn: hoe doe je dat? Pim Assendelft (Radboudumc)
10.10 – 10.25 uur E-health in het ziekenhuis Douwe Atsma (LUMC)
10.25 – 10.30 uur KEK*: E-health in de huisarts praktijk Vladan Ilic (Westerdokters)
10.30 – 10.45 uur Ronde tafel Joost Hoebink
10.45 – 11.00 uur PAUZE & bezoek leefstijlplein
Thema: Financiën en beleid
11.00 – 11.15 uur Revolutie binnen en buiten het stelsel Marian Kaljouw (Nederlandse Zorgautoriteit)
11.20 – 11.35 uur Het verdienmodel van leefstijlgeneeskunde Michel van Schaik (Rabobank)
11.35 – 11.40 uur KEK*: Hoe werkt dat in de praktijk? Martijn van Beek (Voeding Leeft)
11.40 – 11.55 uur Ronde tafel Joost Hoebink
11.55 – 12.30 uur PAUZE
12.30 – 12.40 uur Leefstijlprofessional 2020 Bekijk hier de genomineerden
Thema: Leefstijl en Medicatie
12.40 – 12.55 uur Farmacogenetica: nieuwe kansen voor behandelen op maat Ron van Schaik (Erasmus MC)
13.00 – 13.15 uur Leefstijl en kanker Eva Noorda (Isala Oncologisch centrum)
13.15 – 13.20 uur KEK*: Het patiënten perspectief Paula Boshouwers (House of Ichō)
13.20 – 13.35 uur Ronde tafel Joost Hoebink
13.35 – 13.50 uur Uitsmijter en afsluiting Iris de Vries (huisarts en voorzitter Vereniging Arts & Leefstijl)

*KEK staat voor Kort En Krachtig

Meer informatie over de sprekers

Dagvoorzitter Joost Hoebink

Met een achtergrond als verslaggever voor NPO Radio 1 heeft Joost zich ontwikkeld tot een scherp vragensteller en energieke sfeerbouwer die zich thuis voelt bij elke groep. Onafhankelijk en professioneel. Met ruim 100 bijeenkomsten per jaar was Joost in 2017, 2018 én 2019 de meest geboekte dagvoorzitter van Nederland.

Carina Hilders

Carina Hilders is gynaecoloog en directeur Medische Zaken in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Als medisch specialist richt zij zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische, en financiële thema’s. Bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam is Carina Hilders per 1 november 2014 benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Medisch Management en Leiderschap’. Zij opent het Congres met haar visie op leefstijlgeneeskunde als een van de sleutels voor de houdbaarheid van de zorg. Voor Carina staat de zorgprofessional centraal. Omarm eerst zelf leefstijlinterventie en implementeer wat voor jou werkt, zo kun je het dan aan patiënten overdragen. In het Reinier de Graaf kunnen medewerkers bijvoorbeeld mindfulness- en hartcoherentietrainingen volgen. Carina pleit in haar lezing voor de transitie van “disease” naar “health” management.

Pim Assendelft

Pim AssendelftPim Assendelft is opgeleid als huisarts en hoogleraar Preventie in de Zorg bij het Radboudumc Nijmegen. Hij was voorzitter van de werkgroep die recent het thema ‘Preventie’ verder uitwerkte na de ‘Woudschoten 2 conferentie’ van de huisartsen.

In zijn lezing zal hij ingaan op onze kansen en mogelijkheden om als zorgverleners een belangrijke rol te spelen bij de preventie en aanpak van roken en alcoholgebruik. Aan bod komen onder andere: praktische aanknopingspunten bij het signaleren, voordelen van een programmatische aanpak, zichtbaarheid in de wijk, en het belang van actieve ketenzorg bij verslaving.

Douwe Atsma

Douwe Atsma is interventiecardioloog en geeft leiding aan het celtherapie-programma voor patiënten met chronische hartziekten in het LUMC. Hij is bestuurslid van het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL), een non-profit kennisplatform voor implementatie van eHealth. Hij houdt zich tevens bezig met zorgvernieuwing in de praktijk: het introduceren van nieuwe (ICT)technieken voor patiëntenzorg en zelfmanagement. Naast de pillen, interventies en devices stelt hij leefstijlgeneeskunde centraal in het ziekenhuis. Hij pleit voor meer continuüm tussen eerste, tweede en derde lijn en deelt zijn ervaringen met eHealth toepassingen zoals het op afstand monitoren van patiënten die zelfmetingen doen en verplaatste zorg middels webcamconsulten. Ook de praktische kant van dit alles komt aan bod, bijvoorbeeld hoe hij als interventiecardioloog samenwerkt met de huisarts en gebruik maakt van de Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Vladan Ilic

Vladan Ilic spreker congres leefstijlVladan Ilic is huisarts in Amsterdam en al jaren bezig met e-health. Zijn praktijk Westerdokters is een van de meest innovatieve huisartsenpraktijken van Nederland. Zijn motto is: technologie maakt humanere zorg mogelijk.

Marian Kaljouw

Marian Kaljouw heeft een rijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Sinds 1 juni 2015 is zij voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze werkte als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over ‘Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten’ en was van 2005 tot 2012 bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Marian Kaljouw is sinds 1 juli 2018 ook voorzitter van het College sanering zorginstellingen (Csz). Deze benoeming houdt verband met de mogelijke overdracht van toezichttaken van het Csz naar de NZa. In haar presentatie zal zij ingaan op het huidige financieringsstelsel van de zorg en kritisch beoordelen of er aanpassingen binnen dit stelsel mogelijk zijn om de kosten behapbaar te houden. Ook zal zij ons meenemen in de visie van de NZa over het omgooien van het financiële stelsel en wat daar voor nodig is.

Michel van Schaik

Michel van Schaik is directeur Gezondheidszorg Rabobank en onder andere voorzitter commissie Gezondheidszorg Nederlandse Vereniging van Banken, lid Raad van Toezicht bij De Ondernemende Huisarts (DOH), lid Raad van Toezicht Institute for Positive Health. “Om leefstijlmanagement structureel in te voeren in ons zorgsysteem is het nodig om een zelfstandig verdienmodel te ontwikkelen en niet afhankelijk te zijn van een sponsor of een subsidie”, aldus Michel van Schaik. In het recent uitgebrachte boek GOED GEVOED bundelen Michel van Schaik en Irene Mommers (BeBright) de bevindingen uit het programma Diagnose Voeding & Gezondheid over de preventieve rol die voeding kan spelen in het stimuleren van een gezonder Nederland. In een gezamenlijk onderzoek van Arts en Leefstijl en de Rabobank wordt inzichtelijk gemaakt wat de huisarts doet aan leefstijlmanagement en welke betaaltitel hij/zij daarvoor gebruikt en welke wensen de huisartsen voor de toekomst hebben.

Martijn van Beek

Martijn van Beek Voeding Leeft spreker congres leefstijlMartijn van Beek studeerde bedrijfseconomie aan de VU in Amsterdam en werkte vervolgens ruim 15 jaar in diverse commerciële managementfuncties in de voedingsindustrie voor beursgenoteerde multinationals. Gedurende die tijd verschoof door persoonlijke ervaringen zijn interesse stapsgewijs van de buitenkant van het product, de verpakking en de reclame, naar de binnenkant: wat zit er nu eigenlijk in en wat doet dat met onze gezondheid? Hij ontdekte dat er feitelijk nauwelijks een prikkel in de organisatie van onze samenleving is om mensen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden en dat juist voeding hier zo’n enorm grote rol in kan vervullen. Bovendien maakt voeding c.q. leefstijl als medicijn het mogelijk dat de gezondheidszorg niet onbetaalbaar wordt op termijn. In 2011 richtte hij daarom met een huisarts en een medisch fysioloog Voeding Leeft op. In zijn lezing zal hij aan de hand van Keer Diabetes2 Om vertellen over het verdienmodel van leefstijlgeneeskunde in de praktijk. Wat levert Keer Diabetes2 Om de samenleving financieel op voor alle stakeholders? De overheid, de zorgverzekeraar, Voeding Leeft, de farmaceut, het ziekenhuis, de arts en ten slotte de patiënt.

Ron van Schaik

Ron van Schaik is klinisch chemicus en buitengewoon hoogleraar Farmacogenetica aan het Erasmus MC. Farmacogenetica bestudeert genetische variaties in metaboliserende enzymen en geneesmiddel-transporters in relatie tot respons op geneesmiddeltherapie. Bij medicamenteuze behandeling vormen bijwerkingen en suboptimale therapie een probleem. Van alle ziekenhuisopnames wordt 7% veroorzaakt door bijwerkingen op geneesmiddelen. Deze interindividuele variatie in geneesmiddelrespons is deels erfelijk vastgelegd. Met medicatie afgestemd op het persoonlijke DNA-profiel zijn er minder bijwerkingen, is de therapie effectiever, zijn de patiënten tevreden en de zorgkosten uiteindelijk lager. Het succes van farmacogenetica hangt echter af van de samenwerking tussen huisarts en apotheker, stelt hoogleraar Ron van Schaik: “De huisarts schrijft voor, maar de apotheker is essentieel in het veilig voorschrijven van medicatie. Hieronder valt dus ook het adviseren over en het daadwerkelijk aanvragen van genotyperingen.” In zijn lezing komen indicaties voor het aanvragen van genotypering aan bod en wordt toegelicht hoe deze informatie in de dagelijkse praktijk vastgelegd en gebruikt kan worden. De toekomst is dichterbij dan we denken: artsen zullen antidepressiva straks vermoedelijk alleen nog voorschrijven als het genotype van de patiënt vooraf in kaart is gebracht.

Eva Noorda

Eva Noorda spreker Arts en Leefstijl congresEva Noorda is chirurg-oncoloog in Zwolle met als specialisatie de behandeling van borstkanker, huid- en wekedelenkanker. Hiernaast zet ze zich in het ziekenhuis in voor optimale organisatie van de borstkankerzorg waarin patiënt gerapporteerde uitkomsten leidend zijn. Ze is hiernaast meditatietrainer en docent ‘Yoga voor herstel’ bij YogaYou in Zwolle. Zij is hiermee gestart omdat zij in de kliniek merkte dat de nadruk vooral ligt op het fysiek beter maken van de patiënt, maar de ruimte wordt gemist voor patiënten om zich algeheel beter en krachtiger te voelen, weer te kunnen ontspannen en veranderingen te kunnen accepteren. Zij geeft een lezing over leefstijl en kanker waarbij onder andere het bewijs van leefstijlinterventies op uitkomstmaten zoals kwaliteit van leven, vermoeidheid, pijn en slaap bij (ex-)kankerpatiënten aangestipt wordt.

Paula Boshouwers

Paula Boshouwers spreker congres leefstijlPaula Boshouwers (1977) is opgeleid als jurist en is beroepsmatig werkzaam als zakelijk mediator. In 2009 werd bij haar borstkanker vastgesteld. Sinds 2018 leeft zij met de diagnose uitgezaaide borstkanker. Op basis van haar eigen ervaringen ontwikkelt Paula momenteel een online platform, House of Ichō, waar jonge vrouwen met de diagnose kanker handvatten krijgen hoe om te gaan met hun diagnose op fysiek, psychologisch en spiritueel gebied. In een korte lezing zal Paula ingaan op de belangrijke invloed die leefstijl voor haar heeft: op haar herstel en het vinden van een nieuwe balans na de diagnose (uitgezaaide) borstkanker.