Leefstijlinterventie

Programma Leefstijlinterventie – woensdagavond 23 september

Tijdens de thema-avonden kun je twee keer een lezing volgen. De lezingen die je niet ‘live’ kunt bijwonen, zijn de volgende dag via ons online platform beschikbaar om te bekijken. Ook wanneer je helemaal niet live aanwezig kunt zijn, kun je de lezingen achteraf terugkijken op een moment dat het jou uitkomt. Zo hoef je helemaal niets te missen.

20.00 – 20.10 uur Opening door Bas van de Goor en Joost Hoebink
20.10 – 20.35 uur Het belang van leefstijl, juist nu! Tamara de Weijer (Zorg van de Zaak)
20.10 – 20.35 uur Bewegen, het nieuwe normaal* Erik Scherder (Vrije Universiteit Amsterdam)
20.10 – 20.35 uur Beweegprogramma etalagebenen Joep Teijink (Catharina ziekenhuis)
20.10 – 20.35 uur Probiotica en Leefstijl Karen Koning (Winclove)
20.35 – 20.50 uur PAUZE: netwerkcarrousel, bezoek exposanten
20.50 – 21.15 uur Leefstijl in de praktijk Marleen Jansen (Rabobank)
20.50 – 21.15 uur Breinvriendelijk werken Mariska Davidse (Zorg van de Zaak)
20.50 – 21.15 uur GLI: COOL in de praktijk Bertina van Dolder (Het Leefstijlburo)
21.15 – 21.30 uur Netwerkcarrousel, bezoek exposanten

* Deze lezing kan niet achteraf worden bekeken.

Lezingen

Het belang van leefstijl, juist nu! door Tamara de Weijer

TamaraTamara de Weijer is huisarts en heeft samen met Iris de Vries de Vereniging Arts en Leefstijl opgericht. Tamara is vier jaar lang voorzitter van de vereniging geweest en heeft nu zitting in het bestuur.

‘In de afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de invloed van leefstijl, met name van voeding, op de gezondheid. Deze interesse kwam voort uit mijn persoonlijke ervaring, maar ook uit wat ik in mijn praktijk terugzag.

Er is namelijk sprake van een enorme toename van leefstijl gerelateerde aandoeningen in onze samenleving. Voeding speelt hierbij een sleutelrol: we zijn eigenlijk op grote schaal verkeerde brandstof voor ons lichaam gaan tanken. Daar worden we minder energiek, minder blij en minder gezond –of zelfs ziek– van.

Ik wil mensen de regie over hun leven weer teruggeven. Toegepast in mijn praktijk betekent dit dat ik met patiënten ook hun leefstijl bespreek en ik hen voedingsadvies geef.’ In haar lezing legt zij uit hoe ze dat doet en waarom het juist nu zo belangrijk is om leefstijl te bespreken.

Bewegen, het nieuwe normaal door Erik Scherder

Erik Scherder

Foto van Keke Keukelaar

Prof. Dr. Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU). Hij doet onderzoek naar de effecten van lichamelijke (in)activiteit op o.a. op cognitie en gedrag. Naast het thema beweging is Scherder ook geïnteresseerd in de invloed van muziek op verschillende cognitieve processen. In zijn lezing gaat Scherder in op hoe we juist nu, al thuiswerkend of beeld bellend genoeg in beweging blijven. Dat geldt niet alleen voor onze patiënten, maar ook voor onszelf. Hoe verbetert bewegen ons immuunsysteem? En maakt het ons weerbaarder in deze coronacrisis?

Beweegprogramma etalagebenen door Joep Teijink

Joep Teijink is vaatchirurg in het Catharinaziekenhuis Eindhoven, bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Maastricht en oprichter van de Stichting ClaudicatioNet, per 12 maart 2020 opgegaan in het Chronisch ZorgNet. ClaudicatioNet is gebaseerd op ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ (zorg leveren in de directe woonomgeving van de patiënt) en werkt volgens het zogenaamde stepped care-model. Hierbij wordt eerst de basis verzorgd (beweegprogramma, leefstijl beïnvloeding, medicatie compliance) en pas naar invasieve interventies in de tweede lijn opgeschaald als dit nodig is. Inmiddels krijgt bijna 90% van alle patiënten met etalagebenen in Nederland primair dit programma aangeboden. Vijf jaar na de start van het programma is 83% van alle patiënten nog steeds interventie vrij. Het recept voor de successen van het ClaudicatioNet en de uitbreiding met COPD en hartrevalidatie tot Chronisch ZorgNet worden in deze sessie gedeeld. Op veel plekken staat de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) nog in de kinderschoenen. De GLI zou zich uitstekend op haar plaats voelen binnen het Chronisch ZorgNet, waarbij het kwaliteitssysteem, de individuele portfolio’s en de digi-zorgverwijzer voor de nodige versnelling van implementatie zou kunnen zorgen. In deze sessie wordt de werkwijze van het Chronisch ZorgNet verder toegelicht en staat de vraag centraal wat we hiervan kunnen leren, ook in het kader van de organisatie van zorg van andere leefstijlgerelateerde aandoeningen.

Probiotica en Leefstijl door Karen Koning

Karen Koning is gezondheidswetenschapper en gepromoveerd op de effecten van probiotica op het microbioom en immuun parameters na de behandeling met antibiotica. Ook deed zij onderzoek naar het effect van een multispecies probiotica op viscerale hypersensitiviteit bij IBS patiënten. Karen zal ingaan op   de vorming van de microbiota in de eerste 1000 dagen van het kind, en op storende factoren zoals voeding, geneesmiddelgebruik en stress. Deze verstoringen zijn in verband gebracht met o.a. overgewicht, atopie, astma en chronische ontstekingsziekten. Een van de mogelijkheden om het microbioom te beïnvloeden is met probiotica. Talloze studies hebben duidelijk laten zien dat dat er een scala van gezondheidstoepassingen mogelijk is, zowel preventies als in de meer curatieve sfeer. En hoewel het er niet op lijkt dat probiotica ziektes kunnen genezen, hebben ze een enorme impact op de kwaliteit van leven, waardoor ze zeker een toevoeging kunnen zijn aan de behandeling. Tijdens de lezing krijg je in vogelvlucht een overzicht over de (on)mogelijkheden voor probiotica in de dagelijkse praktijk.

Leefstijl in de praktijk door Marleen Jansen

Marleen Jansen is sectorspecialist Gezondheidszorg bij Rabobank Nederland en geeft advies bij strategische vraagstukken in de doelgroep Medische Vrije Beroepen, Medische Specialistisch Bedrijf en Innovatie. Zij is jurylid van de Rabobank Duurzaam Innovatie Prijs (Vitaliteit) en coördinator van de 38 Medicidesks van de Rabobank. De deelsessie Leefstijlmanagement in de praktijk geeft inzicht in de diverse vormen met financiële vergoedingen waarin huisartsen momenteel leefstijladvies verzorgen. Daarnaast worden de randvoorwaarden voor leefstijlmanagement besproken. Denk aan omvang van de praktijk, inzet NHG leefstijlmodule, rol van anderen bij leefstijlmanagement (o.a. overheid, zorgverzekeraar en werkgever), specialisatie op doelgroepen en communicatie naar de patiënt.

Breinvriendelijk werken door Mariska Davidse

Mariska Davidse is GZ-psycholoog & teamleider bij Skils. Zij geeft een lezing over breinvriendelijk werken. Bijna de helft van alle ziekteverzuim wordt veroorzaakt door mentale overbelasting. Waar we vroeger letterlijk gebukt gingen onder zwaar fysiek werk gaan we nu spreekwoordelijk gebukt onder de mentale belasting van het altijd ‘aan’ staan. De verwerkingscapaciteit van ons brein is niet toereikend voor wat er aan informatie en prikkels op ons afkomt. Dit creëert een constant urgentiegevoel en wij blijven in de actiemodus. Mentaal herstel vereist een bewuste leefstijl – ‘digidosering’. Breinvriendelijk werken biedt een ingang om dit concreet te maken: preventie op mentale overbelasting. Breinkennis gebruiken om mensen te triggeren bewuster met hun breinenergie om te gaan. Mariska Davidse neemt je mee in een prikkelende inleiding over een breinvriendelijker werk- en leefstijl.

GLI: COOL in de praktijk door Bertina van Dolder

Bertina van Dolder spreker congres LeefstijlBertina van Dolder is opgeleid als leefstijlcoach en uitvoerder van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) COOL in Gouda. Als kwartiermaker COOL maakt zij zich sterk om iedere Goudse burger de kans te geven aan gezondheid en leefstijl te werken. Hiernaast begeleidt zij individuele leefstijltrajecten vanuit haar praktijk ‘Het Leefstijlburo’.

Zij genoot haar opleiding bij ‘Brickhouse LeefstijlcoachAcademy’ waar zij regelmatig terugkeert als gastdocent GLI COOL. Verder zet zij zich in voor de professionalisering van de leefstijlcoach als lid van de Permanente Educatie Commissie bij de BLCN (Branchevereniging Leefstijlcoaches Nederland).

In haar presentatie geeft zij een blik achter de schermen bij de GLI COOL en deelt zij vooral praktijkverhalen. Aan bod komen onder andere: inhoud van het COOL programma, praktische inkijk in COOLbijeenkomsten en coachsessies en natuurlijk de ervaringen van deelnemers.