Voeding en diabetes

Programma Voeding en Diabetes – donderdagavond 24 september

Tijdens de thema-avonden kun je twee keer een lezing volgen. De lezingen die je niet ‘live’ kunt bijwonen, zijn de volgende dag via ons online platform beschikbaar om te bekijken. Ook wanneer je helemaal niet live aanwezig kunt zijn, kun je de lezingen achteraf terugkijken op een moment dat het jou uitkomt. Zo hoef je helemaal niets te missen.

20.00 – 20.10 uur Opening door Liesbeth van Rossum en Joost Hoebink
20.10 – 20.35 uur Groente en fruit in de praktijk Karin Bemelmans en Anne Marie Borgdorff (NAGF)
20.10 – 20.35 uur KeerDiabetes2Om Nynke van der Zijl (Voeding Leeft)
20.10 – 20.35 uur Nieuwe ontwikkelingen in de effectieve aanpak van obesitas Liesbeth van Rossum en Claudia Bolleurs (Erasmus MC)
20.35 – 20.50 uur PAUZE: netwerkcarrousel, bezoek exposanten
20.50 – 21.15 uur 7 trends in diabeteszorg Maaike de Vries (Medireva)
20.50 – 21.15 uur Citizen’s Science Gaston Remmers (Stichting Mijn Data Onze Gezondheid)
20.50 – 21.15 uur Diabetypering Anne-Margreeth Krijger (Academische apotheek Stevenshof)
20.50 – 21.15 uur Vasten, juist nu? Kirsten Berk (Erasmus MC)
21.15 – 21.30 uur PAUZE: netwerkcarrousel, bezoek exposanten

 

Lezingen

Groenten en fruit in de praktijk door Karin Bemelmans en Anne Marie Borgdorff

 

In opdracht van NAGF heeft Vereniging Arts en Leefstijl in de studie ‘Arts en Groenten’ geïnventariseerd in welke leefstijlprojecten huisartsen actief betrokken zijn, wat er gebeurt rondom een gezond voedingspatroon met voldoende groenten en fruit en wat hiervan de leerpunten zijn. Daarnaast is door middel van een kwantitatief onderzoek geïnventariseerd hoe huisartsen leefstijladvies toepassen en wat zij specifiek doen aan het bespreken en bevorderen van groenten en fruit.

Wat blijkt?

Een groot deel van de Nederlandse huisartsen bespreekt leefstijl onvoldoende met hun patiënten. Het merendeel van de huisartsen die leefstijl wel met hun patiënten bespreken, zou dit vaker willen doen. Maar er zijn op dit moment nog teveel barrières.

Tijdens deze workshop delen we ervaringen en ideeën met elkaar en bespreken wat we nodig hebben om groenten en fruit in de praktijk te brengen.

KeerDiabetes2Om door Nynke van der Zijl

Nynke van Zijl spreker congres Leefstijl

‘Ik heb na mijn studie geneeskunde onderzoek gedaan bij het diabetescentrum van het VUmc. Na mijn promotie ben ik de huisartsenopleiding gaan volgen omdat ik al van jongs af aan wist dat in dit vak mijn interesse in mensen en mijn brede interesse in de geneeskunde samen komen. Als huisarts krijg je de kans om met mensen mee te lopen in het leven, een voorrecht in mijn ogen. Ik heb mij gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde omdat ik in mijn praktijk in Haarlem dagelijks zie hoe een ongezonde leefstijl bijdraagt aan ziekte en hoe andersom een verandering in leefstijl juist een positief effect kan hebben. Sinds 2016 werk ik met veel plezier bij Keer Diabetes2 Om. Het is fantastisch hoe je in korte tijd medicatie bij diabetes patiënten kunt afbouwen terwijl je mensen begeleidt naar een duurzame verandering’.

 

De meeste deelnemers van het programma Keer Diabetes2 Om (KDO), ontwikkeld door Voeding Leeft, gebruiken na 6 maanden minder medicatie en/of hebben gezondere bloedwaarden. Onderzoek van het Louis Bolk Instituut wijst nu uit dat de leefstijlbehandeling ook op de lange termijn effectief is. Dit laat zien dat mensen door de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om duurzaam hun gedrag kunnen veranderen, met als resultaat meer energie en minder medicatie. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het vooraanstaande British Medical Journal, Nutrition, Prevention & Health. In haar presentatie zal Nynke laten zien dat het aanpakken van de onderliggende oorzaken van diabetes type 2 middels een leefstijlinterventie een succesvolle behandeling is.

Nieuwe ontwikkelingen in de effectieve aanpak van obesitas door Liesbeth van Rossum en Claudia Bolleurs

Liesbeth van Rossum spreker congres leefstijl

Liesbeth van Rossum is internist-endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek in het Erasmus MC. Zij is mede-oprichter van het Centrum Gezond Gewicht en co-auteur van de internationale bestseller “VET belangrijk”. Als bestuursvoorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland was zij nauw betrokken bij de invoering van de gecombineerde leefstijlinterventies in de basiszorgverzekering en bij het Nationaal Preventie Akkoord. Daarnaast bekleedt zij diverse (inter)nationale bestuurlijke functies, waaronder leider van het focusgebied Obesity, Diabetes, Nutrition and Metabolism van de European Society of Endocrinology en is zij benoemd tot lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

Claudia Bolleurs is projectmanager ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen bij het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Als penvoerder PON was ze, samen met Liesbeth, nauw betrokken bij de invoering van de gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering. Zij is bij de obesitaszorg betrokken geweest als diëtist/bewegingswetenschapper, onderzoeker en beleidsmedewerker.

In hun lezing vertellen zij over nieuwe ontwikkelingen in de effectieve aanpak van obesitas. Obesitas is een complexe ziekte met, naast omgevingsinvloeden, ook een grote variatie aan andere oorzakelijke en bijdragende factoren. Voor een goede aanpak is het belangrijk deze factoren in kaart te brengen en te optimaliseren. Daarna volgt een behandeling, maar in praktijk blijkt vaak de doorwijzing van de zorg naar sociaal domein, en vice versa, lastig.  Het Partnerschap Overgewicht Nederland heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen een landelijk basismodel voor te ontwikkelen om deze verbinding tot stand te brengen. Wat zijn stappen in deze ketenaanpak, bijvoorbeeld als een leefstijlinterventie onvoldoende effect heeft? En wat zijn hierin nieuwe medische inzichten? Liesbeth en Claudia zullen in deze lezing ingaan op de noodzaak van gezond gewicht om de zorgkosten in bedwang te houden, de rol van gemeenten en overheid en hoe Gezond010 hier een leidende rol speelt.

7 trends in diabeteszorg door Maaike de Vries

Dr. Maaike de Vries is gezondheidswetenschapper en promoveerde aan de Radboud Universiteit. Ze is lid van de raad van toezicht van GGZ Rivierduinen en voorzitter van de raad van toezicht van het Institute for Positive Health. Ze maakte eerder kwartier voor Keer Diabetes2 Om, leidde de Volksgezondheid Toekomst Verkenning bij het RIVM en de sector Zorg bij De Argumentenfabriek. Ze zal een lezing geven over diabetes type 2 in Nederland; één op de veertien Nederlanders heeft diabetes type 2, ruim 1.1 miljoen mensen in totaal. Hiermee wordt diabetes type 2 steeds gewoner, maar is er ook een beweging die dit steeds minder normaal vindt. In deze deelsessie beschrijft Maaike de Vries 7 trends en ontwikkelingen voor de nabije toekomst. De diabetespatiënt van de toekomst heeft, ondersteund door medische hulpmiddelen en technologie, grip op zijn aandoening. Hij krijgt een behandeling of interventie afgestemd op zijn persoonlijke situatie en ziektekenmerken. Het meten van de bloedglucose wordt niet-invasief met wearables. Niet-invasieve meetinstrumenten geven bovendien de benodigde biofeedback die helpt om tot gedragsverandering te komen. En de zorgprofessional; die monitort digitaal op afstand en coacht online. Maar wat betekent dit toekomstbeeld voor zorgprofessionals vandaag de dag? Dat licht Maaike toe in deze deelsessie waarin zij ingaat op hoe digitalisering de diabeteszorg gaat veranderen.

Citizen’s Science door Gaston Remmers

Gaston RemmersGaston Remmers is zelf patiënt, directeur van Stichting Mijn Data Onze Gezondheid en mede-oprichter van Platform Patient en Voeding. Hij is expert in Citizen Science, of wel burgerwetenschap. Onderzoek vindt niet alleen plaats op universiteiten, maar ook bij en door mensen thuis. Bij uitstek rondom gezondheid zijn patiënten actief en is citizen science een belangrijke pilaar van de leefstijlgeneeskunde, nu en in de toekomst. Steeds meer patiënten delen hun ervaringen en (zelfgemeten) data. In zijn lezing legt Gaston uit op welke manier n=1 ervaringen mee gaan wegen in de wetenschap. 

Diabetypering door Anne-Margreeth Krijger

Anne-Margreeth Krijger-Dijkema is apotheker in Leiden en projectleider van de multidisciplinaire pilot ‘Diabetes subtypering en Leefstijl Als Medicijn (DLAM)’. Haar lezing draagt de titel: “Wat is subtypering van diabetes type 2 en hoe kan je dit gebruiken bij leefstijlinterventies?” In de huidige praktijk wordt de diagnose type 2 (DM2) gesteld indien er minimaal twee keer een nuchtere bloedglucose boven de 7 mmol/l gemeten wordt. We nemen aan dat de hoge bloedsuikers een gevolg zijn van een combinatie van insulineresistentie en/of onvoldoende insulinesecretie, maar we weten niet wat de individuele verschillen zijn en behandelen alle patiënten volgens hetzelfde stappenplan. De heterogeniteit binnen deze groep is echter groot: er blijken grote verschillen te zijn in insulineresistentie ( lever, spieren) en de mate van betacelfunctioneren. Het identificeren van subtypes is van belang omdat het in de toekomst zal helpen om per individu de beste leefstijlinterventie (o.a. voeding, beweging) en medicatie te bepalen. In haar sessie leer je meer over de verschillende subtypes bij DM2, wat dit betekent voor de leefstijlinterventie en hoe je dit in de (toekomstige) praktijk toe kunt passen.

Vasten, juist nu? door Kirsten Berk

KiKirsten Berk spreker congres Leefstijlrsten Berk is diëtist in het diabetesteam en postdoc onderzoeker bij de afdeling Diëtetiek van het Erasmus MC in Rotterdam. Ze is in 2017 gepromoveerd op onderzoek naar het effect van gedragstherapie op het behoud van gewichtsverlies na een zeer laag calorisch dieet bij patiënten met diabetes type 2. Daarnaast ontwikkelt en doceert zij onderwijs binnen het geneeskunde curriculum op het gebied van voeding.

In haar lezing zal zij de wetenschappelijke literatuur over intermitterend vasten uiteen zetten. Wat zijn de effecten van vasten op gezondheid en veroudering? Is drie keer per dag eten wel de juiste norm? Wat is metabolic flexibility? Zowel dierstudies als studies bij mensen zullen de revue passeren.