Leefstijl is niet controversieel verklaard. Daar zijn we blij mee!

We vroegen jullie eind januari om onze brief te delen waarin aan de Vaste Commissieleden (VC) van het ministerie van VWS werd gevraagd het leefstijldossier niet als controversieel te verklaren. Dit verzoek is gehonoreerd.

In onderstaand interview, opgenomen door Bohn Stafleu van Loghum, vertelt Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris van het Ministerie VWS, waarom hij gezonde leefstijl belangrijk vindt. Dat doet hij aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is het belang van een gezonde leefstijl in de Corona-crisis?
  • Hoe worden zorgverleners gestimuleerd met leefstijlgeneeskunde aan de slag te gaan?
  • En komt er een ICPC-code voor huisartsen om leefstijl op weg te schrijven?

Paul Blokhuis over Leefstijlgeneeskunde