Lifesight.me

Eenvoudig toegang geven tot evidence-based informatie in PubMed over leefstijlkeuzen is de core business van de app LifeSight.me.

Niet alleen omdat iedereen wel hoogopgeleide vriendinnen heeft die flirten met blauwe bessen en kurkuma. Maar vooral omdat er goede tools nodig zijn om de transitie te maken naar preventie als leidend principe in de gezondheidszorg. En niet alleen om al die onbewezen claims te checken, maar vooral om artsen de weg te wijzen in het doolhof dat PubMed ook voor hen vaak is.

Over Lifesight.me

Er wordt nu gewerkt aan een MVP (minimal viable product), LifeSight.me zal eind 2021 beschikbaar zijn. Het team van LifeSight.me heeft inmiddels een prototype van een app en een platform. Je zoekt in de app naar een aandoening, een symptoom  of een orgaan plus een leefstijl interventie. Je krijgt een lijst te zien van artikelen in PubMed die met behulp van een uniek algoritme van een rating in sterren zijn voorzien. Die rating is gebaseerd op de betrouwbaarheid van de studie en de grootte van het effect.

Je ziet dus in één oogopslag welke interventie ertoe doet of niet. En er zal ook een alert zijn als een interventie NIET werkt.

Daarna volgt wat meer informatie over de interventie: welke dosis, welke vorm van bewegen of stress reductie werd bestudeerd. De zoekresultaten zijn ook te personaliseren met demografische gegevens en persoonskenmerken.

LifeSight.me zal beschikbaar zijn in een app en een zogenaamde API. Dat laatste betekent dat de techniek kan worden ingebouwd in een bestaande app. Het verdienmodel bestaat uit een abonnementsvergoeding voor eerstelijns gezondheidsprofessionals, al of niet binnen een gezondheidscentrum. De winst voor de zorgprofessional zit hem vooral in het beter geëquipeerd zijn voor leefstijlgeneeskunde en in de tijd die besteed wordt aan de doolhof die PubMed heet.

Hoe werkt het

De techniek van LifeSight.me maakt gebruik van een algoritme dat met machine learning wordt geoptimaliseerd. Met datascience (Natural Language Processing) zullen gegevens uit de abstracts in PubMed -die immers in het publieke domein beschikbaar zijn- worden gehaald. Dat zijn gegevens als oa studie opzet, jaar van publicatie, betrokkenheid farmacie en de grootte van het effect. Al die aspecten krijgen een weging mee. Het totaal leidt dan tot een rating in 1-5 sterren.

LifeSight.me kent een wekelijkse update: geen overbodige luxe met de 500 artikelen die wekelijks in PubMed verschijnen.

LifeSight.me zou graag een beroep kunnen doen op de leden van Arts en Leefstijl. Allereerst zouden zij graag in contact komen met artsen die al tijdens het ontwikkelporces hun oordeel geven over de app om ervoor te zorgen dat die ook levert waaraan behoefte is en die op deze wijze een rol spelen bij de ontwikkeling van de app. Vooral mensen die wel eens wat meer willen weten van data science zijn van harte welkom.

Ook is er behoefte aan de kennis van medisch specialisten om de rating te kunnen valideren.

Contactgegevens: Véronique Nas: vnas@me.com