Maak kennis met de Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped

Wij van &niped geloven in preventie en alle positieve effecten hiervan. Van voorzorg naar nazorg, in plaats van ‘wachten op klachten’. Ons doel is om zoveel mogelijk Nederlanders inzicht te geven in hun gezondheid en hen vervolgens te inspireren om daarmee aan de slag te gaan. Zonder medicaliserend te zijn. Dat doen we met de Persoonlijke Gezondheidscheck, in samenwerking met o.a. de NHG en LHV. Als arts en/of adviseur kun je met de check waardevolle inzichten over de patiëntenpopulatie (macroniveau) krijgen en hen via het e-healthplatform naar de juiste beschikbare preventieve hulp verwijzen. Juíst ook de groep die jou niet vaak bezoekt. Omarm het gezamenlijk belang van preventie en vraag een gratis demo aan!

Niped persoonlijke checkbox

&niped (Netherlands Institute for Prevention and E-health Development) is opgericht in 2005 en heeft met de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) een schaalbaar e-healthplatform dat al door meer dan 450 organisaties, gemeenten, verzekeraars, arbodiensten wordt gebruikt. De PGC stelt in een veilige online omgeving deelnemers in staat inzicht te krijgen in de eigen gezondheid en daar de regie over te nemen. Op die manier kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen. Deelnemers vullen een online vragenlijst in, voeren thuis zelfstandig de fysieke tests uit, krijgen een rapport met advies en kunnen zelfstandig of begeleid aan de slag met eventuele gezondheidsrisico’s. Zo wordt het individu gestimuleerd zelf meer verantwoordelijkheid voor een gezondere levensstijl te nemen. Met deze aanpak wordt niet naar specifieke aandoeningen maar naar alle relevante aspecten van de gezondheid gekeken.

De onafhankelijke en betrouwbare meting levert grote hoeveelheden data op. &niped stelt deze data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en werkt samen met haar partners aan een gezonder Nederland! De PGC is CE, ISO en NEN gecertificeerd en de enige partij voor online screening en thuistests met volledige steun en aanbeveling van onderstaande kwaliteitspartners. Ontwikkeld in samenwerking met:

Partners NIPED