MiGuide: Leven met diabetes beter maken

De komende jaren zullen meer mensen met diabetes type 2 een beroep doen op de huisartsenzorg. Het begeleiden van deze patiënten naar een betere leefstijl is dan ook van groot belang.

MiGuide is een leefstijlcoaching app en platform speciaal ontwikkeld voor diabetes type 2 patiënten en is het digitale verlengstuk van de diabetes ketenzorg. Doel van het platform is het verbeteren van de leefstijl van diabetes patiënten en het vergroten van het zelfmanagement van de patiënt.

Wat is MiGuide?

In de app bieden we leefstijlcoaching op het gebied van voeding, beweging en mentale rust. Verandering van gedrag is vaak moeilijk om op de langere termijn vol te kunnen houden. Daarom bieden we in de app gerichte coaching, waarbij de patiënt (samen met de huisarts of POH) doelen kan kiezen en men hier stap-voor-stap mee aan de slag gaat door het behalen van uitdagingen. Door reminders- en push berichten, kunnen ook specifieke adviezen gegeven worden voor moeilijke momenten. Tevens geven we in de app voorlichting over leven met diabetes type 2 en kan men aan de digitale assistente Noor vragen stellen, zodat ook als de zorgverlener niet direct beschikbaar is men de beschikking heeft over actuele en gefundeerde informatie.

Door deelname aan MiGuide kan de praktijk gerichtere en efficiëntere zorg bieden tijdens het consult.  De MiGuide app wordt gekoppeld aan het HIS, waardoor de huisarts en POH via het zorgverlenersportaal direct toegang heeft tot  alle leefstijldata van de patiënt.

Wat zijn de voordelen van deelname aan MiGuide binnen de huisartsenpraktijk?

Juist nu, tijdens de Covid-19 periode is extra suppport cruciaal omdat mensen met diabetes type 2 tot een risicogroep behoren en de ketenzorg minder prioriteit heeft. Veel mensen zijn nu meer thuis en bewegen mogelijk minder als normaal of hebben moeite om hun ritme aan te houden. Waardoor er meer kans is om terug te vallen naar een ongezondere leefstijl.

Wij hebben dan ook MiGuide Start ontwikkeld, hiermee is de MiGuide app direct beschikbaar zonder tussenkomst van de huisarts om de app te activeren.

Ook is er in de app Covid-19 content toegevoegd, met nog meer beweegtips voor thuis, vragen en antwoorden over Covid-19.

Wat willen we bereiken met MiGuide Start?

  1. Ontzorgen: We ontzorgen huisartsen door MiGuide open te zetten voor alle diabetici, nu te verkrijgen zonder huisarts (vragen en implementatieweghouden).
  2. Zorg wegnemen: We geven betrouwbare en relevante voorlichting aan mensen met diabetes, vooral nu de ketenzorg mogelijk een lagere prioriteit krijgt is dit cruciaal.
  3. We houden je vitaal: We helpen met oefeningen, mentale rust en zetten je aan tot een gezondere leefstijl, juist nu! We maken je weerbaar.

Gebruikers van MiGuide ervaren dat zij op een doelgerichte, gemotiveerde en vooral leuke manier werken aan een gezondere leefstijl.

MiGuide Start is direct klaar voor gebruik zonder koppeling met het HIS, op een later tijdstip kan dan alsnog de koppeling met de praktijk gerealiseerd worden zodat alle leefstijldata van de patiënt beschikbaar komt.

Wilt u meedoen met MiGuide Start?

MiGuide is ontwikkeld in samenwerking met o.a.: leden van de DiHag (Kaderhuisartsen diabetes), NHG, NDF, TNO en vele andere. Er zijn momenteel al 80 huisartsen en verschillende zorggroepen die werken met MiGuide.

Heeft u interesse om met uw zorggroep of praktijk deel te nemen aan MiGuide? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@miguide.nl of bel naar 085-0066872. Wij zijn op werkdagen tussen 08:30-17:00 beschikbaar.

Onze website: www.miguide.nl