Nascholing Gecombineerde Leefstijlinterventie

Succesvol werken met de GLI!

Sinds 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Tijdens de scholing blikken we terug op één jaar GLI in de praktijk: wat ging goed, waar kunnen we van leren? We informeren je over de best practices en geven je antwoord op de veel gestelde vragen zodat je handvatten krijgt om snel met de GLI te kunnen starten.

Vereniging Arts en Leefstijl ondersteunt VWS bij de implementatie van de GLI omdat dit een doorbraak is in de behandeling van overgewicht en hieraan gerelateerde chronische ziekten. Bij aanvang was er veel weerstand en onduidelijkheid. Sinds de introductie van de GLI is er hard gewerkt aan verbeterpunten. Deze voortgang willen we graag delen!

Doelgroep

Huisarts, internist, bedrijfsarts, POH, diabetesverpleegkundige, diëtist, leefstijlcoach, fysiotherapeut. zorgprofessionals, maar ook geïnteresseerde beleidsmedewerkers van gemeenten of zorgverzekeraars. Iedereen is welkom, met nadruk op zorgprofessionals.

Niveau: voor deze nascholing is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma

1.            Terugblik 1 jaar GLI en nu verder! Tamara de Weijer, voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl
2.            Achtergrond en huidige status GLI. Roselien Elema programmaleider Preventie VWS
3.            Afspraken rondom financiering. Christaan Rademaker,  Regioregisseur Menzis
4.            Praktische invulling: hoe ga je succesvol aan de slag met de GLI?  Jorn van Harwegen den Breems, projectmanager HealthyLIFE

Datum en locatie

Dinsdag 3 maart van 19.00 tot 21.00 uur
In JIM, Jaarbeursplein 6 in Utrecht

Aantal deelnemers

50 tot 100

Studiebelasting en materiaal

De studiebelasting is in totaal 2 uur. Accreditatie is toegekend voor 2 punten voor huisarts, internist, POH,  diabetesverpleegkundige, diëtisten en leefstijlcoaches.

Voor deze nascholing hoeft geen studiemateriaal te worden aangeschaft. Het materiaal voor de workshop wordt tijdens de scholing verschaft aan de deelnemers.

​Kosten

Voor leden Vereniging Arts en Leefstijl: GRATIS
Voor niet-leden: 35 euro per deelnemer.

Vrouw maakt notitie op regiobijeenkomst

GLI nascholing – LEDEN 3/3

GLI nascholing – NIET-LEDEN 3/3