Nascholing ‘Multidisciplinaire aanpak rondom medicatieafbouw DMT2’

Nascholing op aanvraag

Het is de opzet van deze scholing dat de verschillende zorgprofessionals rondom de patiënt met DMT2 worden geïnformeerd over koolhydraatbeperking in de voeding en het effect daarvan op de medicatie. We streven ernaar dat iedereen vanuit zijn of haar professie op de hoogte is en dat je elkaar weet te vinden. Naast de theorie is er veel ruimte om ‘multidisciplinair’ informatie te delen en van elkaar te leren.

Doelgroep:

 • Huisarts, POH (DMT2 of verpleegkundige), diëtist, leefstijlcoach, apotheker, DMT2 verpleegkundige. Ieder met een eigen informatiebehoefte: inhoud, niveau en verdieping.


Aantal deelnemers: 75 – 100

Bij minder dan 50 aanmeldingen zal de scholing geen doorgang vinden. Hierover worden de inschrijvers uiterlijk een week van te voren ingelicht.


Te bereiken doelen van deze scholing:

 • De verschillende disciplines kennen de wetenschappelijke feiten (op eigen te gebruiken niveau) betreffende de aandoening DMT2 aangaande: insulineresistentie, voeding, medicatieafbouw
 • De verschillende disciplines weten hoe de bovengenoemde wetenschappelijke feiten te gebruiken zijn in de praktijk (vertaling naar de praktijk)
 • Iedere discipline weet tot waar hun expertise reikt en ingezet kan worden aangaande de aanpak van DMT2
 • Iedere discipline weet wanneer, hoe en naar welke andere discipline verwezen kan worden in de aanpak van DMT2
 • De verschillende disciplines kennen de voordelen van het tijdig gebruik maken van elkaars expertise in de optimale aanpak van DMT2


Onderwerpen tijdens de scholing:

1) Insulineresistentie:

 • dr. Peter Voshol (medisch fysioloog)


2) Voeding :

 • Karina Schenk (zelfstandig gevestigd diëtist) of dr. Karen Freijer (voedingswetenschapper)

 • Mary Stottelaar (Dietist PuurGezond)


3) Medicatieafbouw :

 • drs. Iris de Vries (huisarts)


4) Wat doet de leefstijlcoach:

 • BLCN leefstijlcoach


5) Multidisciplinaire samenwerking met ketenpartners


Programma:

Studiebelasting en materiaal
De studiebelasting is in totaal 4 uur. Accreditatie is aangevraagd voor 4 punten voor huisarts, specialist, arts ouderengeneeskunde, apotheker, POH, diabetesverpleegkundige en diëtisten.
Voor deze nascholing hoeft geen studiemateriaal te worden aangeschaft. Het materiaal voor de workshop wordt tijdens de scholing aan de deelnemers uitgereikt.

Kosten:
Voor leden van Arts en Leefstijl: € 145 per deelnemer.
Voor niet-leden: € 195 per deelnemer.

Interesse om deze scholing in jouw regio te organiseren?

Neem dan contact op met Caren Vermaat, cvermaat@artsenleefstijl.nl