Algemene Ledenvergadering (ALV)

Ieder jaar wordt er een Algemene ledenvergadering gehouden om onze leden te informeren over de gang van zaken en de financiën. De leden ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging voorafgaand aan de vergadering en kunnen zich hiervoor aanmelden.

 

Klik hier voor de huidige statuten.

Klik hier voor de wijzigingen van de statuten.