Algemene Ledenvergadering (ALV)

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, worden leden van Vereniging Arts en Leefstijl tijdens de Algemene ledenvergadering geïnformeerd over de gang van zaken en de financiën. De leden ontvangen hiervoor, voorafgaand aan de vergadering, persoonlijk een uitnodiging en kunnen zich aanmelden. Het bestuur brengt een jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid.

 

Klik hier voor de huidige statuten.

Klik hier voor de wijzigingen van de statuten.