Wat is leefstijl?

Leefstijl is de manier van leven van een individu. Wanneer wij het over leefstijl hebben, bedoelen wij zes pijlers die samen van grote invloed zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens.

Vereniging Arts en Leefstijl heeft deze pijlers vormgegeven in het Leefstijlroer. Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het instrument is ontwikkeld ter ondersteuning van het gesprek van de zorgprofessional met zijn patiënt. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen.

Het Leefstijlroer is altijd in beweging, geeft richting en zorgt voor verbinding.

De zes pijlers zijn:

Voeding

Beweging

Slaap

Sociaal

Ontspanning

Zingeving

Het leefstijlroer

We weten inmiddels dat een ongezonde leefstijl tot aandoeningen kan leiden. Aandoeningen die we nu vaak met medicatie behandelen. We weten inmiddels ook dat een verandering van leefstijl kan leiden tot het verminderen of zelfs verdwijnen van de aandoening. Dat is zo bij DMT 2, maar dat geldt ook voor vele andere aandoeningen.