DIRECT INSCHRIJVEN

Het programma

9.30 - 9.40: opening door Joost Hoebink

Opening van het congres door de dagvoorzitter. Met een achtergrond als verslaggever voor NPO Radio 1 heeft Joost zich ontwikkeld tot een scherp vragensteller en energieke sfeerbouwer die zich thuis voelt bij elke groep. Onafhankelijk en professioneel. Met ruim 100 bijeenkomsten per jaar was Joost in 2017, 2018 én 2019 de meest geboekte dagvoorzitter van Nederland.

9.50 - 9.55: Eva Noorda: Meditatie en concentratie

Eva Noorda is chirurg-oncoloog in Zwolle met als specialisatie de behandeling van borstkanker, huidkanker en schildklier-aandoeningen. Hiernaast zet ze zich in het ziekenhuis in voor optimale organisatie van de borstkankerzorg waarin patiënt gerapporteerde uitkomsten leidend zijn. Ze is hiernaast meditatietrainer en docent ‘Yoga en kanker’ bij YogaYou in Zwolle.

Zij zal het congres openen met een geleide meditatie. Zo krijg je helder wat jouw doelen van de dag zijn, wat jij hier komt halen.

9.55 - 10.10: Patrick van Luijk: Hartritmevariabiliteit

Patrick van Luijk, voormalig olympisch atleet, is ambassadeur van Gezond010 en medeoprichter van BioCheck, een bedrijf gespecialiseerd in preventie en herstel van burn-out en chronische vermoeidheids-klachten. Zij meten de activiteit van het autonome zenuwstelsel op basis van tijdsverschillen tussen de hartslagen (hartritme variabiliteit). Hoe groter de variatie is, hoe meer ontspannen je bent in rust. Minder variatie duidt op stress en vermoeidheid. Om je lichaam beter te helpen herstellen in rust hebben zij een protocol ontwikkeld die het lichaam weer helpt terug in balans te komen op basis van deze metingen. Ook is Patrick betrokken bij onderzoek van het Erasmus MC naar het effect van muziek op laparoscopische chirurgische vaardigheden en mentale werkbelasting. Ook komt aan bod wat maakt dat een innovatie slaagt of mislukt. Hij zal jou en de hele zaal letterlijk in beweging brengen!

10.10 - 10.35: Carina Hilders: Leefstijlgeneeskunde van Zorg naar Gezondheid

Carina Hilders is gynaecoloog en directeur Medische Zaken in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Als medisch specialist richt zij zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische, en financiële thema’s. Bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam is Carina Hilders per 1 november 2014 benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Medisch Management en Leiderschap’. Zij opent het Congres met haar visie op leefstijlgeneeskunde als een van de sleutels voor de houdbaarheid van de zorg. Voor Carina staat de zorgprofessional centraal. Omarm eerst zelf leefstijlinterventie en implementeer wat voor jou werkt, zo kun je het dan aan patiënten overdragen. In het Reinier de Graaf kunnen medewerkers bijvoorbeeld mindfulness- en hartcoherentietrainingen volgen. Carina pleit in haar lezing voor de transitie van “disease” naar “health” management.

10.35 - 10.55: KEK Talks, Kort en Krachtig!

KEK-talks door:

 1. Gaston Remmers over Citizen Science
 2. Nynke van der Zijl over Keer Diabetes 2 Om
 3. Bas van de Goor over Nationale Diabetes Challenge

10.55 - 11.20 : Pauze en Leefstijlmarkt

10.45 - 11.10 : Mike Trenell: Technological revolution, hype of hope?

Prof. Mike Trenall

Mike Trenell is hoogleraar aan de Newcastle University (UK), derhalve is de volgende tekst in het Engels geschreven. Mike Trenell is a clinical scientist with a specialist interest in healthcare innovation, strategy and digital health. Improving health is his personal passion and that means treading the tightrope between being an innovator and helping the adoption of innovation in the UK and beyond. He is the director of the UK National Institute for Health Research Innovation Observatory. This team collects and reports on healthcare innovation trends globally to help care teams, regulators, innovators, and research funders make more effective decisions. His background is in Lifestyle Medicine and has led research work looking at lifestyle and chronic disease, co-designing service pathways and understanding the clinical impact of self-care behaviour. In his presentation, “technological revolution: hype or hope?” he will talk about digital health, devices and changing health in this fast changing area of (lifestyle) medicine.

11.45 - 11.55: Michel van Schaik: Het verdienmodel van leefstijlgeneeskunde

Michel van Schaik ( 1960) is directeur Gezondheidszorg Rabobank en onder andere voorzitter commissie Gezondheidszorg Nederlandse Vereniging van Banken, lid Raad van Toezicht bij De Ondernemende Huisarts (DOH), lid Raad van Toezicht Institute for Positive Health. “Om leefstijlmanagement structureel in te voeren in ons zorgsysteem is het nodig om een zelfstandig verdienmodel te ontwikkelen en niet afhankelijk te zijn van een sponsor of een subsidie”, aldus Michel van Schaik. In het recent uitgebrachte boek GOED GEVOED bundelen Michel van Schaik en Irene Mommers (BeBright) de bevindingen uit het programma Diagnose Voeding & Gezondheid over de preventieve rol die voeding kan spelen in het stimuleren van een gezonder Nederland. In een gezamenlijk onderzoek van Arts en Leefstijl en de Rabobank wordt inzichtelijk gemaakt wat de huisarts doet aan leefstijlmanagement en welke betaaltitel hij/zij daarvoor gebruikt en welke wensen de huisartsen voor de toekomst hebben.

11.55 - 12.20: Marian Kaljouw: Revolutie binnen en buiten het stelsel

Marian Kaljouw heeft een rijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Sinds 1 juni 2015 is zij voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze werkte als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over ‘Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten’ en was van 2005 tot 2012 bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Marian Kaljouw is sinds 1 juli 2018 ook voorzitter van het College sanering zorginstellingen (Csz). Deze benoeming houdt verband met de mogelijke overdracht van toezichttaken van het Csz naar de NZa. In haar presentatie zal zij ingaan op het huidige financieringsstelsel van de zorg en kritisch beoordelen of er aanpassingen binnen dit stelsel mogelijk zijn om de kosten behapbaar te houden. Ook zal zij ons meenemen in de visie van de NZa over het omgooien van het financiële stelsel en wat daar voor nodig is.

12.20 - 12.40: KEK-talks, Kort En Krachtig!

KEK-talks door:

 1. Natascha Kooiman over voedselomgeving
 2. Eva Noorda over yoga en kanker
 3. Nico van Meeteren over van ZORG naar GROZ

12.40 - 13.35: Lunch en Leefstijlplein

13.35 - 14.00: Douwe Atsma: Revolutie in het ziekenhuis

Douwe Atsma is interventiecardioloog en geeft leiding aan het celtherapie-programma voor patiënten met chronische hartziekten in het LUMC. Hij is bestuurslid van het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL), een non-profit kennisplatform voor implementatie van eHealth. Hij houdt zich tevens bezig met zorgvernieuwing in de praktijk: het introduceren van nieuwe (ICT)technieken voor patiëntenzorg en zelfmanagement. Naast de pillen, interventies en devices stelt hij leefstijlgeneeskunde centraal in het ziekenhuis. Hij pleit voor meer continuüm tussen eerste, tweede en derde lijn en deelt zijn ervaringen met eHealth toepassingen zoals het op afstand monitoren van patiënten die zelfmetingen doen en verplaatste zorg middels webcamconsulten. Ook de praktische kant van dit alles komt aan bod, bijvoorbeeld hoe hij als interventiecardioloog samenwerkt met de huisarts en gebruik maakt van de Gecombineerde Leefstijl Interventie.

14.00 - 14.25: Ron van Schaik: De farmacogenetische revolutie

Ron van Schaik is klinisch chemicus en buitengewoon hoogleraar Farmacogenetica aan het Erasmus MC. Farmacogenetica bestudeert genetische variaties in metaboliserende enzymen en geneesmiddel-transporters in relatie tot respons op geneesmiddeltherapie. Bij medicamenteuze behandeling vormen bijwerkingen en suboptimale therapie een probleem. Van alle ziekenhuisopnames wordt 7% veroorzaakt door bijwerkingen op geneesmiddelen. Deze interindividuele variatie in geneesmiddelrespons is deels erfelijk vastgelegd. Met medicatie afgestemd op het persoonlijke DNA-profiel zijn er minder bijwerkingen, is de therapie effectiever, zijn de patiënten tevreden en de zorgkosten uiteindelijk lager. Het succes van farmacogenetica hangt echter af van de samenwerking tussen huisarts en apotheker, stelt hoogleraar Ron van Schaik: “De huisarts schrijft voor, maar de apotheker is essentieel in het veilig voorschrijven van medicatie. Hieronder valt dus ook het adviseren over en het daadwerkelijk aanvragen van genotyperingen.” In zijn lezing komen indicaties voor het aanvragen van genotypering aan bod en wordt toegelicht hoe deze informatie in de dagelijkse praktijk vastgelegd en gebruikt kan worden. De toekomst is dichterbij dan we denken: artsen zullen antidepressiva straks vermoedelijk alleen nog voorschrijven als het genotype van de patiënt vooraf in kaart is gebracht.

14.35 - 14.55: Deelsessies ronde 1

In ronde 1 kun je kiezen uit de volgende deelsessies:

 1. Yoga en kanker
 2. Alcohol en jeugd
 3. Wat is subtypering van diabetes type 2?
 4. De gezonde effecten van koudetraining
 5. Probiotica
 6. Mobiele leefstijlgeneeskunde, hoe werkt dat?
 7. Slaap
 8. ClaudiocatioNet/ChronischZorgNet
 9. Groenten en fruit in de praktijk
 10. Leefstijlmanagement in de praktijk

Lees hier alle beschrijvingen

15.05 - 15.25: Deelsessies ronde 2

In ronde 2 kun je kiezen uit de volgende deelsessies:

 1. Yoga en kanker
 2. De apotheek van de toekomst
 3. Obesitas op recept, medicatie met gewichtsverhogende werking
 4. Breinvriendelijk werken
 5. Breng beweging in de praktijk
 6. Positieve gezondheid
 7. Leefstijl als preferent medicijn? Over SamenGezond & Changing Health
 8. Evidence based versus practice based
 9. Diabetes type 2 in Nederland: Zeven trends en ontwikkelingen voor de toekomst
 10. De tien best bewaarde geheimen in zorginnovatieland
 11. Evidence based eHealth

Lees hier alle beschrijvingen

15.25 - 15.40: Korte pauze

15.40 - 15.55: Mix

Met o.a. de finale van de verkiezing van de leefstijlprofessional van het jaar. Klik hier om te stemmen op jouw favoriet! Dit kan tot en met 25 maart.

15.55 - 16.20: Kirsten Berk: Is vasten de nieuwe dieetrevolutie?

Kirsten Berk is diëtist in het diabetesteam en postdoc onderzoeker bij de afdeling Diëtetiek van het Erasmus MC in Rotterdam. Ze is in 2017 gepromoveerd op onderzoek naar het effect van gedragstherapie op het behoud van gewichtsverlies na een zeer laag calorisch dieet bij patiënten met diabetes type 2. Daarnaast ontwikkelt en doceert zij onderwijs binnen het geneeskunde curriculum op het gebied van voeding. Ze is een graag geziene spreker op (internationale) congressen over voeding en/of diabetes. In 2016 schreef ze mee aan een boek voor kinderen over gezonde voeding en leefstijl.

In haar lezing zal zij de wetenschappelijke literatuur over intermitterend vasten uiteen zetten. Wat zijn de effecten van vasten op gezondheid en veroudering? Is drie keer per dag eten wel de juiste norm? Wat is metabolic flexibility? Zowel dierstudies als studies bij mensen zullen de revue passeren.

16.20 - 16.35: KEK-talks, Kort En Krachtig!

KEK-talks door:

 1. Leefstijlcoach, naam volgt
 2. Karel Bos over leefstijl in de praktijk

16.35 - 16.55: Dick Willems: Een filosofische afsluiting

Dick Willems is hoogleraar medische ethiek en tevens filosoof en voorheen werkzaam als huisarts. De minister wil dat in 2019 80% van de mensen met een chronische ziekte zichzelf meten met behulp van e-health apps. Hij onderzoekt wat de ethische kwesties zijn die daarbij opkomen. Bekend is bijvoorbeeld de zorg om privacy. Bedrijven slaan de data die mensen verzamelen massaal op en maken ze te gelde. Dit gebeurt vaak zonder dat de gebruikers dat weten of er invloed op kunnen uitoefenen. Maar er zijn ook subtielere vragen, zoals die naar de ingeschreven gebruiker van gezondheidsapps. Op welke nieuwe manieren bekijken mensen zichzelf en hun gezondheid als ze zichzelf meten? Hoe verhouden metingen zich tot hun dagelijkse ervaringen? En wat gebeurt er als daar verschillen tussen zitten? Kunnen zelfmetingen ook kwaad? Deze vragen worden in zijn lezing op filosofische wijze aan het publiek voorgelegd. Ook thema’s als solidariteit, nudging en gepersonaliseerde leefstijladviezen zal hij aansnijden. Een reflectieve afsluiting van de dag waarin (technologische) revolutie centraal heeft gestaan.

16.55 - 17.00: Eva Noorda: Meditatieve afronding

Eva Noorda is chirurg-oncoloog in Zwolle met als specialisatie de behandeling van borstkanker, huidkanker en schildklier-aandoeningen. Hiernaast zet ze zich in het ziekenhuis in voor optimale organisatie van de borstkankerzorg waarin patiënt gerapporteerde uitkomsten leidend zijn. Ze is hiernaast meditatietrainer en docent ‘Yoga en kanker’ bij YogaYou in Zwolle.

Ze zal het congres afsluiten met een geleide meditatie om voor jezelf de dag samen te vatten en te voelen wat bij jou en jouw praktijk past en om te bepalen wat jij meeneemt naar huis.

17.00 - 18.30: Borrel

Borrel in de EXPO-zaal

DIRECT INSCHRIJVEN