Publicatie in PLOSONE!

Welke factoren bepalen of huisartsen leefstijlverandering bespreken met hun patiënten? Dat heeft Lisanne Kiestra, voor haar Master-thesis onderzocht in samenwerking met onze collega’s Francis Cooymans en Iris de Vries en met begeleiding van Bob Mulder van WUR. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een publicatie in Public Library of Science (PLOS) ONE. Dit is het eerste grote Nederlandse kwantitatieve onderzoek dat de huidige leefstijl-begeleiding en bijbehorende determinanten van huisartsen analyseert. Lees hier de gehele publicatie. Of lees hier de samenvatting van de publicatie.

We zijn Nationaal Actie Plan Groenten en Fruit (NAGF) dankbaar voor het mogelijk maken van een deel van dit belangrijke onderzoek waarbij ook in kaart is gebracht hoe huisartsen adviseren over gezonde voeding, groenten en fruit. Het hele rapport Arts en Groenten lees je hier.