Hersengezondheid en mentale weerbaarheid

 We hebben allemaal wel eens een “gut feeling” of onderbuikgevoel. Achter deze lichamelijke reactie lijkt meer waarheid te zitten dan we in eerste instantie zouden vermoeden. Onze hersenen en darmen communiceren namelijk voortdurend en tweezijdig met elkaar.

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn: 

  • De samenstelling van de darmmicrobiota en de rol hiervan in hersengezondheid en mentale weerbaarheid;
  • De huidige wetenschappelijke stand van zaken;
  • Mogelijke therapeutische benaderingen;
  • Praktijkervaringen.

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet​. Deze 2 punten zijn voor de categorie extra.