Probiotica en antibiotica

Tijdens deze scholing wordt dieper ingegaan op de rol van microbiota bij de gezondheid, de korte-en lange-termijn effecten van antibioticagebruik op de microbiota en de daaruit voortvloeiende effecten op de gezondheid van het vroege leven tot de volwassenheid.

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn:

  • De samenstelling van de microbiota en de rol hiervan in ziekte en gezondheid;
  • De bijwerkingen van antibioticagebruik, waarbij het effect op de darmmicrobiota centraal staat; 
  • De gevolgen van antibioticum geïnduceerde verstoringen van de microbiota. Hierbij zal onderscheidt gemaakt worden tussen de effecten bij kinderen, volwassenen en ouderen;
  • De mogelijkheden van pre- en probiotica bij antibioticagebruik.

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet​. Deze 2 punten zijn voor de categorie extra.