Demedicalisatie bij diabetes mellitus type 2

De scholing ‘Demedicalisatie, diabetes en leefstijl’ wordt in twee delen gegeven, gebaseerd op de handleiding ‘Demedicaliseren bij Diabetes mellitus type 2’.

Deel 1 theorie

Tijdens deze scholing leer je hoe je leefstijladviezen gebruikt, wat wel en niet werkt bij patiënten met diabetes en pre-diabetes en hoe je een veilige medicatie afbouw bereikt.

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn:    

  • Wat een koolhydraatbeperkte interventie inhoudt;
  • Welke in- en exclusiecriteria belangrijk zijn;
  • Welke voorwaarden essentieel zijn voor de start van deze interventie;
  • Wat het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij DMT2 inhoudt

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet​. Deze 2 punten zijn voor de categorie extra.

Deel 2 praktijk

Deze scholing is deel 2 van de nascholing ‘Demedicalisatie’ kan uitsluitend gevolgd worden wanneer er is deelgenomen aan deel 1. 

De scholing staat in het teken van de praktische verdieping en het oefenen met casuïstiek. Je past de opgedane kennis toe met behulp van patiënten casussen, die met elkaar worden besproken.

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), NVvPO en KNMP (OA)

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet​. Deze 2 punten zijn voor de categorie extra.