Pak hypertensie aan

Deel 1 theorie

Deze scholing (deel 1) is gebaseerd op de inhoud van de handleiding ‘Pak Hypertensie aan met Leefstijl’. Deze handleiding is geschreven en geredigeerd door 14 auteurs uit verschillende vakgebieden, zoals interventiecardiologen (Tamara Aipassa, Douwe Atsma), internisten (Jorie Versmissen, Liesbeth van Rossum), kaderhuisartsen HVZ (Karen Konings, Janneke Michiels), een apotheker, sportarts en diëtist. De handleiding geeft heldere en op wetenschap gebaseerde richtlijnen om medicatie bij hypertensie af te bouwen of te voorkomen. Kleine leefstijlinterventies kunnen al een groot verschil maken. 

Deze scholing heeft een deel 2 waarin specifiek casuïstiek en afbouw van medicatie besproken wordt. Deel 2 kan alleen gevolgd kan worden als er is deelgenomen aan deel 1 van de scholing. Tijdens deel 1 van ‘Pak hypertensie aan met leefstijl’ zal besproken worden hoe leefstijl ingezet kan worden bij patiënten met hypertensie en hoe een veilige medicatieafbouw bereikt kan worden.

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn:    

  • Hypertensie in het algemeen;
  • Leefstijlinterventies in het algemeen en de invloed hiervan op hypertensie;
  • Specifieke leefstijlinterventies.

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), NVvPO, Doktersassistenten (CADD van de NVDA) en Kwaliteitsregister V&V

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet. Deze 2 punten zijn voor de categorie basiskennis.

Deel 2 praktijk

Deze scholing is deel 2 van de nascholing ‘Pak Hypertensie aan’ en kan uitsluitend gevolgd worden wanneer er is deelgenomen aan deel 1’. De scholing staat in het teken van de praktische verdieping en het oefenen met casuïstiek. Je past de opgedane kennis toe met behulp van patiënten casussen, die met elkaar worden besproken.

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn:    

  • Het 8 stappenplan;
  • Hoe antihypertensiva afgebouwd kan worden.

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), NVvPO, Doktersassistenten (CADD van de NVDA) en Kwaliteitsregister V&V

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet. Deze 2 punten zijn voor de categorie basiskennis.