Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering?

Deze scholing zal een praktische sessie zijn waarbij deelnemers zelf aan de slag gaan met verschillende technieken voor het ontwerpen van gezond gedrag. Deze technieken kunnen direct toegepast worden in de praktijk.

Tijdens de scholing worden de belangrijkste theoretische modellen van gedrag en gedragsverandering besproken. Na het volgen van deze scholing is de zorgprofessional in staat om de drie aanknopingspunten van gedragsverandering te benoemen, inclusief praktische voorbeelden per onderdeel.

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register.

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet. Deze 2 punten zijn voor de categorie gesprekstechnieken en gedragsverandering.