Leefstijl in de praktijk


Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft op dit moment een chronische aandoening. Verbetering is mogelijk met leefstijl aanpassingen. Hoe deze verbetering in zijn werk gaat en bij welke patiënten dit toegepast kan worden komt aan bod in deze scholing. De focus hierbij ligt op het metabool syndroom. De opgedane kennis wordt daarna toegepast tijdens de training in gespreksvaardigheden.

Onderwerpen die besproken worden:

  • het metabool syndroom en hoe je dit diagnosticeert;
  • waarom het metabool syndroom een probleem is;
  • de aanbevelingen voor patiënten met het metabool syndroom;
  • beschikbare tools voor de zorgverlener en de patiënt;
  • persoonsgerichte zorg en hoe je de regie aan de patiënt geeft;
  • oefenen in casuïstiek en gesprekstechnieken voor het effectief voeren van een leefstijlgesprek;
  • praktische tips die je meteen in de spreekkamer kunt toepassen.

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), V&VN, VSR, NVvPO en KNMP (OA).

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 4 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet. Deze 4 punten zijn voor de categorie basiskennis.