Leefstijl en oncologie

Bij een kwart van alle patiënten met kanker die in eerste instantie succesvol zijn behandeld, komt binnen enkele jaren de kanker terug, vaak met een slechte afloop. Er zijn inmiddels voldoende aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat het risico op terugkeer bij bepaalde kankersoorten verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl.

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn:

  • Persoonsgerichte zorg in het meenemen van leefstijl in de behandeling
  • De impact van de witte jas
  • Het spreken van dezelfde taal in leefstijl/gedragsverandering
  • Het voortbouwen van consulten en doorverwijzen van patiënten naar externe interventies

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), Kwaliteitsregister V&V, NVvPO en Openbaar Apothekers.

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet​. Deze 2 punten zijn voor de categorie extra.