Diabetes mellitus type 2; aandacht voor leefstijl is essentieel

Aan de hand van een schets van onze evolutionaire ontwikkeling wordt duidelijk waarom er zoveel mensen DMT2 hebben. Vanuit pathofysiologisch perspectief wordt uitgelegd hoe leefstijlinterventie de metabole ontregeling corrigeert, en waarom leefstijlinterventie dus een essentieel onderdeel moet worden van de huidige richtlijn voor behandeling van DMT2.

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn:    

  • Wat is de rol van voeding bij het ontstaan van DMT2?
  • Welke voedingsadviezen en andere leefstijlinterventies kunnen er worden gegeven voor het herstel van DMT2?
  • Welke plaats heeft medicamenteuze therapie in de behandeling van DMT2?

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet (in de categorie basiskennis).