Bewegen als medicijn: fit voor en na de operatie

Bewegen is zo oud als de mensheid. Waar vroeger bewegen direct in het teken stond van overleven, is het nu een schoonheidsideaal, verdienmodel, en hét middel om onze welvaartziekten te lijf te gaan.

Deze scholing geeft je inzicht in deze transitie. Dr. Stefan van Rooijen laat zien welke vijf grondmotorische eigenschappen belangrijk zijn om optimaal te kunnen presteren en welke fitheid nodig is om een behandeling of operatie te ondergaan.

Naast dat je leert waarom bewegen belangrijk is, krijg je ook inzicht in hoe conditie, kracht en balans te berekenen en te verbeteren zijn. Hierbij worden ook de onderliggende richtlijnen en fysiologie besproken. Verder wordt gekeken naar de relatie tussen beweging en andere belangrijke leefstijlfactoren zoals voeding en gedrag.

Middels casuïstiek maken we bewegen inzichtelijk, toepasbaar en interessant. Zodat jij én je patiënten gezond kunnen bewegen.

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), V&VN & NVvPO

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet. Deze 2 punten zijn voor de categorie pijlers Leefstijl.