Pak Hypertensie Aan - deel 1 (theorie)

Aanvang:
Dinsdag 1 februari 2022 20:00 uur
Einde:
Dinsdag 1 februari 2022 21:30 uur

Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.
Via bovenstaande button 'inschrijven', schrijf je je alleen in voor deel 1 van de scholing 'Pak Hypertensie Aan'. Om ook deel te kunnen nemen aan deel 2 op dinsdagavond 15 februari moet je je apart inschrijven via deze link
Als je nog geen account hebt, word je eerst gevraagd een gratis account aan te maken. Dit zodat we na afloop de accreditatie en certificering kunnen vastleggen. Na verificatie van je account kun je de inschrijving vervolgen. De inschrijving is voltooid zodra je een betaalbevestiging hebt ontvangen.

Deel 1 van de scholing Pak Hypertensie Aan

Het aantal patiënten met meerdere (leefstijlgerelateerde) chronische aandoeningen neemt toe. Maar er is hoop; een gezonde leefstijl loont. Personen zonder hypertensie, die niet roken en ook geen overgewicht hebben, leven gemiddeld zes jaar langer en krijgen negen jaar later een ernstige chronische ziekte dan leeftijdsgenoten die deze risicofactoren wel hebben.

Leefstijlaanpassingen pakken de onderliggende pathofysiologie aan, waar medicatie alleen symptomen onderdrukken en een risico op bijwerkingen geven. In alle richtlijnen voor de behandeling van hypertensie hebben leefstijlaanpassingen een prominente plek, al dan niet in combinatie met antihypertensiva. Een gezonde leefstijl heeft niet alleen een positief effect op de bloeddruk, maar ook op alle cardiovasculaire risicofactoren en op het algemeen welbevinden. Toch wordt er in de praktijk te weinig aandacht gegeven aan leefstijlinterventies en wordt snel gestart met antihypertensiva.

Het begeleiden van een patiënt richting een gezondere leefstijl is dus noodzakelijk, maar ook uitdagend. Om de zorgprofessional hierbij te ondersteunen, is de scholing ‘Pak hypertensie aan’ ontwikkeld.

Tijdens deze scholing wordt uitgebreid ingegaan op hoe de verschillende leefstijlaspecten ingezet kunnen worden bij de behandeling van hypertensie.  

Let op: de scholing heeft een vervolg op dinsdagavond 15 februari waar specifieke casuïstiek wordt behandeld. Om deel te nemen aan het vervolg moet je je via deze link inschrijven

Praktische informatie

Kosten:

€35,- voor leden, €15,- voor studentleden en €50,- voor niet leden.

Accreditatie voor deel 1 van de scholing Pak Hypertensie Aan

  • 1 accreditatiepunten bij KNMG ABAN (artsen)*
  • 1 accreditatiepunt bij NVVPO (praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen)
  • 1 accreditatiepunten bij V&VN (verpleegkundigen)
  • 1 accreditatiepunten bij CADD van NVDA (doktersassistenten)

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent tijdens het webinar en na afloop de toets maakt.

Wanneer je ook deelneemt aan deel 2 ontvang je in totaal 3 accreditatiepunten.

Certificaat:

Deelnemers die niet bij een van bovenstaande accreditatiebureaus zijn aangesloten ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname. 

Leefstijlpunten

Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten voor het Leefstijlvignet op. Deze 2 punten zijn voor de categorie Basis. Meer informatie over het Leefstijlvignet kun je hier vinden.

Spreker Anouk Hagemeijer

Deel 1 van de scholing 'Pak Hypertensie Aan' wordt gegeven door basisarts Anouk Hagemeijer.

Anouk heeft een grote interesse en passie voor leefstijl en gezonde voeding. Dit komt mede door het feit dat ze meer dan 15 jaar als model heeft gewerkt en altijd op haar voeding en leefstijl heeft moeten letten. Omdat dit voor haar zoveel heeft gedaan op zowel psychisch als fysiek gebied is ze zich er meer in gaan verdiepen. Ze kwam tot het inzicht dat ze hier niet de enige in was en al sloot zich tijdens haar coschappen aan bij Stichting Student en Leefstijl. Met plezier is ze een jaar voorzitter geweest van het bestuur in Amsterdam en heeft ze met een geweldig team de SELF-cursus neergezet. Een cursus voor geneeskundestudenten met verschillende thema’s die zich richten op de invloed van voeding en leefstijl bij ziektes.

Anouk zet zich in voor meer awareness en onderwijs over leefstijl in de gezondheidszorg. Het is haar ambitie om als huisarts leefstijladvies als een rode draad te kunnen blijven toepassen.