Diabetypering: theorie en praktijk voor artsen en apothekers

Aanvang:
Woensdag 25 november 2020 20:00 uur
Einde:
Woensdag 25 november 2020 21:30 uur

Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.

Belangrijk: U wordt eerst gevraagd een account aan te maken als u die nog niet heeft. De inschrijving is pas compleet zodra u een bevestiging van betaling heeft ontvangen. 

De huidige diagnostiek bij diabetes is niet specifiek genoeg, omdat er slechts 1 variabele (bloedglucose) gehanteerd wordt voor een erg heterogene groep. Diabetes subtypering geeft patiënten en zorgverleners inzicht in de onderliggende pathofysiologie en de effecten van de behandeling. Zodoende geeft diabetes subtypering richting aan de (gepersonaliseerde) behandeling van diabetes: zowel m.b.t. leefstijlinterventies als m.b.t. de farmacotherapie.

In deze scholing wordt nader ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en de toepasbaarheid. Er wordt een nieuw algoritme voor diagnostiek en monitoring voorgesteld waarover gediscussieerd kan worden. Tevens wordt patiënt casuïstiek uit de diabetes subtyperingspilot besproken, die in 2019 uitgevoerd is in Leiden, zodat de deelnemer feeling krijgt met de materie. Na deze scholing kan de deelnemer de afweging maken of (een vorm van) subtypering gewenst en haalbaar is in de eigen praktijk.

 

Doelgroep:

Huisarts/specialist

Kosten:

€35,- voor leden van Arts en Leefstijl en leden van LifeStyle4Health, €50,- voor niet-leden.

Accreditatie:

Wordt aangevraagd voor artsen bij KNMG (ABAN)* en apothekers (OA).

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent tijdens het webinar.

Spreker:

Anne-margreeth Krijger-Dijkema is uitgeroepen als Leefstijlprofessional in 2020. 

Ze is potheker bij Academische apotheek Stevenshof Leiden en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy Leiden. En daarnaast projectleider van de multidisciplinaire pilot ‘Diabetes subtypering and Leefstijl Als Medicijn (DLAM)’ dat in 2019 is uitgevoerd in de wijk Stevenshof te Leiden. Hiervoor heeft ze in 2020 de ‘leefstijlprofessional van het jaar’- award gekregen van vereniging Arts en Leefstijl.

Andere activiteiten waarbij ze betrokken is zijn o.a.:

  • Diabetesonderwijs aan Bachelor- en Masterstudenten Farmacie in Leiden, aan de vervolgopleiding specialisme Openbaar Apotheker en aan apothekers en andere eerstelijns zorgverleners (zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen).
  • En ze is lid van diverse multidisciplinaire diabetesrichtlijnwerkgroepen, zoals de richtlijn ‘Diabetes type 2 in de tweede lijn’, ‘Diabetische nefropathie’ en ‘Modulair onderhoud diabetes type 2’. Lid wetenschappelijke advies raad (WAR) Diabetes Fonds. Lid Special Interest Group (SIG) diabetes van de KNMP.

 

 

Partner:

Dit webinar is een samenwerking tussen Vereniging Arts en Leefstijl en LifeStyle4Health.