Diabetes subtypering: verdieping en vertaling naar de praktijk_Niet gebruiken

Aanvang:
Maandag 6 september 2021 20:00 uur
Einde:
Maandag 6 september 2021 21:30 uur

Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.
Als je nog geen account hebt, word je eerst gevraagd een gratis account aan te maken. Dit zodat we na afloop de accreditatie en certificering kunnen vastleggen. Na verificatie van je account kun je de inschrijving vervolgen. De inschrijving is voltooid zodra je een betaalbevestiging hebt ontvangen.

Diabetes subtypering: verdieping en vertaling naar de praktijk

De huidige diagnostiek bij diabetes is niet specifiek genoeg, omdat er slechts 1 variabele (bloedglucose) gehanteerd wordt voor een erg heterogene groep. Diabetes subtypering geeft patiënten en zorgverleners inzicht in de onderliggende pathofysiologie en de effecten van de behandeling. Zodoende geeft diabetes subtypering richting aan de (gepersonaliseerde) behandeling van diabetes: zowel m.b.t. leefstijlinterventies als m.b.t. de farmacotherapie.

In deze scholing wordt ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en de toepasbaarheid. Er wordt een nieuw algoritme voor diagnostiek en monitoring voorgesteld waarover gediscussieerd kan worden. Tevens wordt patiënt casuïstiek uit de diabetes subtyperingspilot besproken, die in 2019 uitgevoerd is in Leiden, zodat je als deelnemer feeling krijgt met de materie. Na deze scholing kun je dan ook zelf de afweging maken of (een vorm van) subtypering gewenst en haalbaar is in de eigen praktijk.

 

 

Kosten:

€35,- voor leden, €15,- voor studentleden en €50,- voor niet leden.

Accreditatie:

  • 1 punt bij OA (apothekers)
  • 1,5 punt bij ADAP (diëtisten)
  • 2 punten bij V&VN (verpleegkundigen)
  • 2 punten bij NVVPO (praktijkondersteuners)

Certificaat:

Deelnemers die niet bij een van bovenstaande accreditatiebureaus zijn aangesloten ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname. 

Spreker

De scholing wordt gegeven door Anne-Margreeth Krijger-Dijkema, apotheker bij Academische apotheek Stevenshof Leiden en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy Leiden.

Daarnaast was Anne-Margreeth projectleider van de multidisciplinaire pilot ‘Diabetes subtypering and Leefstijl Als Medicijn (DLAM)’ dat in 2019 is uitgevoerd in de wijk Stevenshof te Leiden. Hiervoor heeft ze in 2020 de ‘leefstijl professional van het jaar’- award gekregen van vereniging Arts en Leefstijl.

Andere activiteiten: Diabetesonderwijs aan Bachelor- en Masterstudenten Farmacie in Leiden, aan de vervolgopleiding specialisme Openbaar Apotheker en aan apothekers en andere eerstelijns zorgverleners (zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen).

Verder is ze lid van diverse multidisciplinaire diabetesrichtlijnwerkgroepen, zoals de richtlijn ‘Diabetes type 2 in de tweede lijn’, ‘Diabetische nefropathie’ en ‘Modulair onderhoud diabetes type 2’. Lid wetenschappelijke advies raad (WAR) Diabetes Fonds. Lid Special Interest Group (SIG) diabetes van de KNMP.

Als je nog geen account hebt, word je eerst gevraagd een gratis account aan te maken. Dit zodat we na afloop de accreditatie en certificering kunnen vastleggen. Na verificatie van je account kun je de inschrijving vervolgen. De inschrijving is voltooid zodra je een betaalbevestiging hebt ontvangen.

Vereniging Arts en Leefstijl, Coöperatie Menzis, LUMC en TNO organiseren namens het Lifestyle4Health platform het 5e jaarlijkse Lifesteyle4Health congres, waarin de mogelijkheden voor de toepassing van leefstijlgeneeskunde in de werkomgeving en hoe leefstijl en (het hebben van) werk elkaar kunnen versterken centraal staat.

Dit wordt een hybride congres waarbij de deelnemers kunnen kiezen om live te netwerken of digitaal deel te nemen.

Over het congres


In 2022 organiseren Vereniging Arts en Leefstijl, Coöperatie Menzis, LUMC en TNO met het Lifestyle4Health platform het 5e jaarlijkse Lifestyle4Health congres over leefstijlgeneeskunde.

Ook in deze 5e editie is het doel van het congres om wetenschap & praktijk met elkaar te verbinden op het onderwerp van leefstijlgeneeskunde. Samen met partners Vereniging Arts en Leefstijl, Coöperatie Menzis, LUMC en TNO nemen we je dit jaar mee in de laatste de nieuwste wetenschappelijke inzichten, geven praktijkvoorbeelden en bespreken casuïstiek over de mogelijkheden voor de toepassing van leefstijlgeneeskunde in de werkomgeving en hoe leefstijl en (het hebben van) werk elkaar kunnen versterken.

Daarom bestaat het congresprogramma uit een mix van wetenschap en praktijk. Dit programma is samengesteld door wetenschappelijke experts uit het Lifestyle4Health netwerk en praktijkexperts van zorgverzekeraar Coöperatie Menzis, Vereniging Arts en Leefstijl, TNO en LUMC.

Tijdens het congres komen diverse sprekers aan het woord die hun perspectief geven op wetenschap en praktijk. Binnenkort volgt meer informatie over het programma.

Opzet


Dit jaar vindt het congres hybride plaats. Je kunt live aanwezig zijn of digitaal deelnemen. We starten dit jaar met prof. dr. Lex Burdorf (hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC en lid van de RvB van de Arbo Unie). Hij neemt je tijdens de plenaire sessie mee in de betekenis van werk in relatie tot mentaal en fysiek welzijn in zijn presentatie over ‘arbeid als medicijn’.

Tijdens de plenaire sessie geeft prof. dr. Maria Hopman (hoogleraar integratieve fysiologie bij het Radboudumc) toelichting op de invloed van (in)activiteit, voeding, slaap en stress op de metabole gezondheid en het ontstaan van chronische ziekten. Specifiek gaat zij in op het effect van nachtwerk. Prof. dr. Cecile Boot is hoogleraar Maatschappelijke participatie en Gezondheid bij het VUMC en zal tijdens de plenaire sessie ingaan op hoe mensen met een kwetsbaarheid, zoals een chronische aandoening,  kunnen functioneren in een werkomgeving die rekening houdt met deze kwetsbaarheid, door bv. cultuur of aangepaste werkomstandigheden.

prof. dr. Lex Burdorf
prof. dr. Lex Burdorf
prof. dr. Maria Hopman
prof. dr. Maria Hopman


Naast het plenaire deel van het congres vinden er twee rondes met deelsessies plaats. Hier vast een greep uit de experts en onderwerpen die in de deelsessies aan bod komen:

  • Bedrijfsarts en NVAB bestuurslid Ernst Jürgens over post-COVID en de impact op (en van?) werk, en de rol van leefstijl bij het herstel van post-COVID.
  • Bedrijfsarts Dr. Tessa Kouwenhoven over het voorkomen van uitval door te zorgen we voor een gezonde, leefstijlgerichte werkplek waar medewerkers met een chronische aandoening en andere gezondheidsklacht gezonde keuzes.
  • Gynaecoloog Dr. Wilma Smit neemt ons mee in hoe de overgang een rol speelt op werk en op welke wijze leefstijl kan bijdragen aan het verminderen van klachten.

In samenwerking met


In 2022 organiseren Vereniging Arts en Leefstijl, Coöperatie Menzis, LUMC en TNO met het Lifestyle4Health platform het 5e jaarlijkse Lifestyle4Health congres over leefstijlgeneeskunde.

Logo Menzis

menzis.nl