Leefstijltraining als augmentatiestrategie om stemming- en angstklachten te verbeteren

Aanvang:
Woensdag 8 december 2021 20:00 uur
Einde:
Woensdag 8 december 2021 21:30 uur

Inschrijven!

Deze scholing wordt volledig via het platform van Prelum | Medische media en nascholing georganiseerd. Dit betekent dat zowel de inschrijving, de scholing, accreditatie en certificering door deze organisatie worden verzorgd.

Leefstijl en het verbeteren van stemming- en angstklachten

Bij de poliklinieken van GGZ Drenthe heeft bijna de helft van de depressieve en bipolaire patiënten metabool syndroom. Dit betekent: tenminste 3 of meer kenmerken van hypertensie, diabetes mellitus type II, een verstoord lipidenspectrum, verhoogd cholesterol of te grote buikomvang. Overgewicht komt verreweg het meest voor; bij ruim 90% van de patiënten met metabool syndroom. Dat is vaak, zelfs voor de Drentse populatie.

In dit webinar bespreken we de achtergronden van metabole ontregeling bij mensen met stemming -en angstklachten, en wat er uit de literatuur bekend is over leefstijlinterventies bij depressie en bipolaire- en angststoornissen. Vervolgens gaan we in op de eerste pilotresultaten van een intensieve gecombineerde leefstijltraining, die zich primair richt op verbetering van de kwaliteit van leven en niet op afvallen. De training bevat een aantal nieuwe elementen, zoals het actief betrekken van een maatje, gebruik van Fitbit, oefeningen uit de positieve psychologie, het bevorderen van koop- en kookvaardigheden en boosten van zelfwaardering met hulp van COMET. Tenslotte schetsen we de contouren van de gedroomde leefstijl interventie bij patiënten met een stemming- of angststoornis.

Dit webinar wordt verzorgd door leefstijlcoach Nicolette Moes en psychiater Daniëlle Cath.

Kosten deelname live webinar
€ 55,- voor niet-abonnees
€ 35,- voor abonnees en lezers van (1 van de titels van) Prelum of leden van Vereniging Arts & Leefstijl

Accreditatie
Accreditatie is in aanvraag bij ABAN, V&VN en VSR.
Andere zorgprofessionals en apothekers ontvangen na afloop op verzoek een certificaat.

Alleen live deelname aan dit webinar is mogelijk. Het webinar is niet achteraf terug te kijken.