Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Minister H. de Jonge en staatssecretaris P. Blokhuis hebben onze oproep omarmd. Lees de kamerbrief ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ d.d. 12 feb., met daarin o.a.:

Actielijn 3: een gezonde leefstijl en mentale vitaliteit

De corona-pandemie maakt zichtbaar dat een ongezonde leefstijl mensen kwetsbaarder maakt voor de gevolgen van een coronabesmetting. Door de coronacrisis is onze leefstijl en ons gedrag veranderd; we bewegen minder, zijn meer gaan roken en we hebben meer overgewicht. Dit leidt tot extra gezondheidsrisico’s11. Hierover informeerde Staatssecretaris van VWS de Kamer op 18 december 2020 in zijn brief ‘Covid-19 en leefstijl’. Diverse wetenschappers en medici hebben het kabinet geïnformeerd over de gevolgen van corona op leefstijl. Hun oproep is: “Als leefstijl ooit op de agenda zou moeten staan, dan is het nu. De cijfers liegen er niet om. De overgrote meerderheid van de coronageïnfecteerde patiënten op de IC heeft overgewicht, obesitas en/of een of meerdere aandoeningen” 12. Ook uw Kamer heeft een motie aangenomen die oproept het preventiebeleid de komende jaren op niveau te houden en waar nodig aan te vullen in de strijd tegen corona (Kamerstuk 32793, nr. 529). De actielijn bestaat uit vijf acties: a) Impuls leefstijl ‘bewegen’: via gemeenten en sportakkoorden; b) Inzet gemeenten leefstijlinterventies ondersteund door Centrum Gezond Leven; c) Impuls leefstijltraject jongeren via JOGG en Gezonde School-activiteiten. d) Communicatie (incl. publiekscampagne) over gezonde leefstijl e) Activiteiten gericht op de mentale weerbaarheid van (thuis)werkenden.