Werk mee aan een gezonder Nederland

Op zoek naar een stageplek?

Vereniging Arts en Leefstijl zoekt een stagiair voor onderzoek naar het effect van leefstijl- en diabetesonderwijs in de huisartsenpraktijk


Datum: 16-08-2023

Vereniging Arts en Leefstijl zet zich in voor meer aandacht voor een gezonde leefstijl, leefstijlgeneeskunde en duurzaamheid in de zorg. Onze missie: focus op leefstijl als medicijn! Samen met zorgprofessionals zoals huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en talloze organisaties werken we aan een gezonder Nederland. 

Wat ga je doen?

Het verbeteren van leefstijl bij patiënten met diabetes mellitus type 2 of patiënten met een risico daarop kan preventieve maar ook curatieve effecten teweegbrengen die gepaard kunnen gaan met het afbouwen van medicatie. Dit onderwerp heeft een belangrijke plek in het scholingsprogramma voor zorgprofessionals van Vereniging Arts en Leefstijl. Ook in de gezondheidszorg is hier steeds meer aandacht voor. 

Vereniging Arts en Leefstijl wil kennis over leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij diabetes type 2 verder stimuleren door middel van het organiseren van scholingen op grotere schaal. In samenwerking met het Diabetes Fonds organiseert vereniging Arts en Leefstijl scholingen over de onderwerpen leefstijl, diabetes en medicatieafbouw bij 25 zorggroepen in Nederland. Naast de huisartsen nemen ook praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, diëtisten en andere beroepsgroepen uit de eerste lijn deel aan de scholingen. 

Aan dit onderwijsproject (gestart in 2022) is een onderzoek verbonden waarbij de ervaringen en effecten van zorgprofessionals die de scholingen hebben gevolgd, zullen worden geanalyseerd. Dit onderzoek zal kwantitatief en kwalitatief van aard zijn en de volgende onderzoeksvragen behandelen: 

  • In welke mate passen de getrainde zorgprofessionals de opgedane kennis en vaardigheden toe in de praktijk in relatie tot de behandeling van hun patiënten?

  • Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren de getrainde zorgprofessionals bij het uitvoeren van hun taken?

Het streven is om de laatste scholingen in december 2023 af te ronden. Vanaf januari zal dan gestart kunnen worden met het analyseren van de data, zowel kwantitatief als kwalitatief. De resultaten van de analyses willen we op lange termijn publiceren in een relevant Nederlands medisch tijdschrift (in samenwerking met eerdere en opvolgende stagiaires). 

Je zult binnen deze opdracht nauw samenwerken met de projectmanager van het project, waarbij je verschillende praktische taken op je zal nemen. Daarnaast zul je binnen de organisatie betrokken worden bij het uitvoeren van allerlei werkzaamheden.

Wie zoeken we?

We zoeken een stagiair: 

  • Met een studie achtergrond in: gezondheidswetenschappen, voeding & gezondheid, geneeskunde of een andere studie die aansluit bij het onderwerp;
  • Met affiniteit voor gezondheidszorg en leefstijl; 
  • Met affiniteit voor data-analyses (zowel kwantitatief als kwalitatief); 
  • Die assertief is en zelfstandig kan werken; 
  • Ervaring heeft in wetenschappelijk schrijven; 
  • Die het leuk vindt om onderdeel te zijn van onze snelgroeiende vereniging; 
  • Die beschikbaar is vanaf januari 2024 voor 32 uur/week voor een periode van 5 maanden (startdatum en vergoeding in overleg).

Ons team bestaat uit enthousiaste, professionele en gedreven collega’s die zich vol passie inzetten voor de belangrijke missie van onze vereniging: een gezonder Nederland.

Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Maaike Heesbeen (mheesbeen@artsenleefstijl.nl) en wordt onze nieuwe collega. Je bent van harte welkom! 

Heb je nog meer vragen of wil je meer informatie? Neem dan ook contact op met Maaike.