Vereniging Arts en Leefstijl wordt partner van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde

Utrecht, 3 februari 2020 – De samenwerking van Vereniging Arts & Leefstijl en Lifestyle4Health  zet leefstijlgeneeskunde in het centrum van de Nederlandse gezondheidszorg. Beide partijen gaan samenwerken om onderzoek en onderwijs te kunnen combineren en te versterken en zo het potentieel van leefstijlgeneeskunde sneller te ontwikkelen en naar de praktijk te brengen

Een gezonde leefstijl is van levensbelang. Door leefstijlziekten overlijden elk jaar ongeveer 35.000 mensen, terwijl gezond eten, niet roken en genoeg bewegen de gezondheid verbeteren en sommige gezondheidsproblemen zelfs kunnen oplossen. Ook politiek en de medische wereld onderschrijven het belang van leefstijl voor de gezondheid steeds meer. Onderzoek laat zien dat een verbetering van de leefstijl grote positieve invloed heeft op ziekten als diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Staatssecretaris Blokhuis maakte mede daarom eind 2019 bekend dat hij het budget voor onderzoeken naar leefstijlgeneeskunde van 1 naar 5 miljoen euro opschroeft.

Leefstijlgeneeskunde gebruikt  leefstijlinterventies als onderdeel van de behandeling en ondersteuning bij bestaande gezondheidsproblemen, met als doel genezing (waar mogelijk), het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen, het verminderen van complicaties en het afnemen van het gebruik van medicatie. In de praktijk, bij zowel zorgprofessionals en patiënten, en ook bij de overheid en verzekeringsmaatschappijen, groeit het draagvlak voor leefstijlgeneeskunde als fundament voor de behandeling van diverse chronische aandoeningen

Iris de Vries, vice-voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl: ‘Onze ruim 1500 leden brengen leefstijl al in de praktijk en ervaren hoe leefstijlinterventie tot blijvende verbetering van gezondheid kan leiden. Onze bij- en nascholingen en praktische hulpmiddelen geven zorgprofessionals de tools om leefstijlgeneeskunde actief te implementeren. Door onze samenwerking met Lifestyle4Health kunnen we onderzoek en praktijk elkaar laten versterken.’

Hanneke Molema van Lifestyle4Health: ‘Met Vereniging Arts en Leefstijl delen we de ambitie dat leefstijl een centrale plaats verdient in gezondheidszorg voor mensen met leefstijl gerelateerde ziekten en dat leefstijlinterventies bijdragen aan meer effectieve behandeling van deze ziekten. Door intensief samen te werken kunnen we onderzoek en praktijk elkaar laten versterken.’

 

Over Lifestyle4Health
Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde streeft er naar, onder de naam Lifestyle4Health, om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten binnen 10 jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid.

 

Over Arts en Leefstijl
In 2016 is de Vereniging Arts en Leefstijl opgericht. De vereniging maakt het positieve effect van een gezonde leefstijl zichtbaar en ondersteunt zorgprofessionals in de advisering van hun patiënten. Dat doen we door praktische tools aan te reiken, maar ook met scholing, belangenbehartiging en lobby.

Het is onze missie om leefstijl als medicijn over 10 jaar volledig te hebben geïmplementeerd in de gezondheidszorg, zodat patiënten een bewuste keuze kunnen maken tussen medicijnen of een gezonde leefstijl.