Congresnieuws: op het Leefstijlplein: Virtual Reality bij pijnmanagement door Reducept

Bij chronische pijn zien we hetzelfde als bij chronische aandoeningen, namelijk dat leefstijl, dus hoe iemand zich gedraagt, belangrijk is voor de uitkomst van de pijn. Je ziet bijvoorbeeld dat mensen met een actievere leefstijl en coping minder klachten hebben dan mensen met een passieve leefstijl. Als we, bijvoorbeeld, specifiek kijken naar beweging, zien we dat bij mensen die te weinig bewegen en zichzelf onderbelasten, hun pijnklachten verergeren.

Reducept is er op gericht om mensen bewust te maken van hoe het zenuwstelsel werkt. Mensen krijgen de tools om hun leefstijl aan te kunnen passen en minder angstig te worden van hun eigen pijn. Mensen met pijnklachten hebben namelijk veel angst voor de pijn zelf en voor een toename van pijn bij leefstijlaanpassingen. Met goede educatie kunnen deze obstakels voor een groot deel worden weggenomen. Kijk hier de video voor meer uitleg.

Wat is Reducept?

Reducept is een virtual reality medium dat een pijnmanagement training aanbiedt voor mensen met chronische pijnklachten. Reducept is een behandeling die mensen letterlijk meeneemt door het zenuwstelsel, waarbij men leert hoe pijn en het zenuwstelsel werken. Tijdens die reis door het zenuwstelsel doet men oefeningen waarmee ze verschillende vaardigheden leren en zo meer grip op hun pijn kunnen krijgen en de pijn kunnen verminderen.

Pijneducatie en pijnmanagement zijn een onderbelicht gebied. De interventie is ontwikkeld door vanuit een ziekenhuissetting te kijken of er op een meer psychosociale manier zorg voor pijn aangeboden kon worden. Bij de ontwikkeling van Reducept zijn evidence based behandeltechnieken op het gebied van pijneducatie en psychologische strategieën geïmplementeerd die een effect hebben op pijnzorg.

Waarom is Reducept belangrijk voor de leefstijlgeneeskunde?

Pijn is een heel groot probleem; 1 op de 5 Nederlands heeft langdurige pijnklachten en van die groep heeft een derde echt forse pijnklachten. Dit gaat dus om meer dan een miljoen mensen. Toch is er nog weinig aandacht voor een probleem als pijn, omdat het zo’n breed verspreid probleem is. Pijn komt namelijk voor op veel probleemgebieden. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen met oncologische problemen die pijn ervaren, maar ook mensen met diabetes kunnen pijn ervaren, namelijk neuropathische pijn. Elke doelgroep heeft zijn eigen pijnprobleem, waardoor pijn een versplinterd onderwerp is.

“Net als bij chronische aandoeningen zien we dat er verbetering plaatsvindt van de pijnklachten als de verschillende pijlers van de leefstijl, dus o.a. voeding, slaap en beweging, op orde zijn” zegt Louis Zantema, co-founder Reducept.  “Dit noem ik de pijnbuffer. Hoe beter de leefstijl, dus hoe groter de pijnbuffer, hoe meer het pijnprobleem zal verminderen”.

Hoe verbetert Reducept het werk of het werkplezier van de dokter?

Louis Zantema: “Eén van de problemen in de zorg is dat er te weinig capaciteit en tijd is om mensen met pijnklachten goede educatie en pijnmanagement te bieden. Als we bijvoorbeeld kijken naar de NHG-standaard ‘Pijn’, zien we beschreven staan dat elke patiënt met pijn pijneducatie en -management aangeboden zou moeten worden. De realiteit is dat deze zorg erg specialistisch is en veel tijd in beslag neemt en daarvoor vaak niet wordt toegepast. Het is gemakkelijker om een patiënt een pijnstiller voor te schrijven dan de tijd te nemen om uit te leggen hoe het pijnsysteem werkt. Vanaf de ontwikkeling van Reducept is ons doel geweest om de zorg voor pijn makkelijker te maken. Reducept is zo ontwikkeld dat de patiënt het zelfstandig kan spelen, de patiënten kunnen er zelfs thuis mee aan de slag, waardoor het aantal contactmomenten en de intensiteit van de zorg verlaagd wordt.

Op dit moment is Reducept in fysiotherapiecentra, pijncentra en revalidatiecentra beschikbaar, en zijn wij ons aan het verdiepen in het aanbieden van Reducept in de huisartsenpraktijk”.

Wat wil je de bezoekers van het 9e congres van vereniging Arts en Leefstijl op 3 april laten zien?

Louis Zantema: “Tijdens het congres willen wij bezoekers door middel van Reducept laten ervaren hoe je op een hele nieuwe manier patiënten pijnzorg kan geven, namelijk een medicatievrije manier van pijnzorg zonder bijwerkingen. We geven mensen graag mee dat er meer mogelijkheden zijn in de behandeling van chronische pijn. Tevens willen wij door middel van Reducept mensen met pijnklachten een aantal strategieën geven om met hun pijn aan de slag te gaan”.