Materialen


Om het leefstijl gesprek te faciliteren hebben we diverse materialen ontwikkeld. Deze materialen kunnen door alle zorgprofessionals worden besteld: leden van Vereniging Arts en Leefstijl betalen slechts handling- en portokosten, in de webshop.

Leefstijlroer


Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het instrument is ontwikkeld om het gesprek van de zorgprofessional met zijn patiënt te ondersteunen. Het Leefstijlroer heeft 6 pijlers, samen bepalen patiënt en behandelaar met welke pijler de patient eerst aan de slag wil. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen.

Het Leefstijlroer is altijd in beweging, geeft richting en zorgt voor verbinding. De zes pijlers zijn: Voeding, Beweging, Zingeving, Slaap, Ontspanning en Sociaal.

Lees meer

Handleidingen


Vereniging Arts en Leefstijl heeft 2 handleidingen gepubliceerd, de handleiding ‘Demedicaliseren bij Diabetes type 2’ en ‘Pak Hypertensie aan’. De handleidingen zijn geschreven door een multidisciplinair team van medisch specialisten, kader huisartsen, een apotheker, diëtiste en praktijkondersteuner. De handleidingen volgen de bestaande NHG richtlijnen en geven naast de wetenschappelijke onderbouwing voor leefstijl interventie een praktisch stappenplan voor medicatieafbouw. De handleidingen worden ondersteund door geaccrediteerde scholingen (zie onze agenda). Bij deze scholingen ontvang je de handleidingen gratis.