Vereniging Arts en Leefstijl ziet leefstijlgeneeskunde als fundament voor zowel preventie als behandeling van chronische aandoeningen. We zetten ons in om leefstijlgeneeskunde samen met zorgprofessionals, patiënten, de overheid en zorgverzekeraars te implementeren.

Met leefstijlgeneeskunde krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid, verbetert zijn vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af. Samen zorgen we voor het terugdringen van de ziektelast.

Daarom willen we dat ‘leefstijl als medicijn’ binnen 10 jaar volledig is geïmplementeerd in de gezondheidszorg, zodat patiënten een bewuste keuze kunnen maken tussen medicijnen of een gezonde leefstijl.

Aan de slag gaan met leefstijlgeneeskunde maakt je werk leuker!

Lees meer

Agenda


Hieronder vind je de agenda met ons aanbod geaccrediteerde webinars en andere activiteiten. Klik hier voor de volledige agenda.

Leefstijl in de praktijk
Hartzeer: over de psychische impact van ziek zijn
Leefstijl in de praktijk
Niet-alcoholische leververvetting: een omvangrijk probleem
Deel 1 van 'Demedicalisatie bij Diabetes Type 2' - Over leefstijlinterventies en medicatieafbouw

Vereniging Arts en Leefstijl ontwikkelt gestandaardiseerde leefstijlanamnese: de LeefstijlCheck


24-11-22

In aanvulling op het succesvolle Leefstijlroer ontwikkelt Vereniging Arts en Leefstijl (A&L) een nieuw instrument: de LeefstijlCheck. Een gestandaardiseerde anamnese voor zorgverleners die de leefstijl van hun patiënten of cliënten systematisch willen evalueren.

Lees meer  >

Vereniging Arts en Leefstijl ondertekent Green Deal Duurzame Zorg


16-11-22

8 december is een belangrijke dag: dan ondertekenen meer dan 250 partijen uit de zorgsector de ‘Green Deal samen werken aan duurzame zorg’ , waaronder Vereniging Arts en Leefstijl. “Leefstijl en duurzaamheid zijn integraal verbonden en beiden zeer urgent."

Lees meer  >

Leefstijlgeneeskunde in de werkomgeving. Werk als medicijn?


14-09-22

Op 16 november is het 5e Lifestyle4Health-jaarcongres: hét congres over toepassing van leefstijlgeneeskunde in de werkomgeving. Centraal staat de vraag hoe leefstijl en (het hebben van) werk elkaar kunnen versterken.

Lees meer  >

Werkgroep Leefstijl en Kanker: ‘doelgericht meters maken’


09-08-22

Binnen Arts en Leefstijl werkt de werkgroep Leefstijl en Kanker aan een compendium met praktische informatie voor zorgprofessionals. Alles wetenschappelijk onderbouwd. Daarnaast verzorgt de werkgroep presentaties en scholingen.

Lees meer  >

‘Kleine stapjes en keuzes maken: daar draait het om bij leefstijlverandering’


02-08-22

Alvast een voorproefje op het handboek ‘Leefstijlgeneeskunde in de praktijk’ van Marjolein Streur-Kranenburg voor Bohn Stafleu van Loghum. In dit interview vertelt leefstijlarts Daphne Uyterlinden over de rol van leefstijl in (80% van!) haar consulten.

Lees meer  >

Samenwerking voor ALC-opleiding


26-07-22

Vereniging Arts en Leefstijl werkt samen met Stichting Medische Opleidingen Nederland voor de opleiding Advanced Lifestyle Coaching voor zorgprofessionals. In 18 lesdagen delen 14 experts hun kennis.

Lees meer  >

Preventie Manifest 2022


12-07-22

Een groot aantal partijen vindt dat verbreding en verdieping van het preventieakkoord ruimte moet bieden aan twee belangrijke ambities. Dit is uitgewerkt in het Preventie Manifest 2022 dat is aangeboden aan de VWS-staatssecretaris.

Lees meer  >

Samenwerking met verpleegkundige specialisten van Hogeschool Utrecht


17-03-22

Vereniging Arts en Leefstijl werkt samen met de opleiding en alumnivereniging voor verpleegkundig specialisten van de Hogeschool Utrecht om leefstijl nog meer in de opleiding te integreren.

Lees meer  >

Wat is de rol van de cardioloog?


13-01-22

'Leefstijlgeneeskunde moet een sleutelrol krijgen in de cardiologie', betoogt hoogleraar Douwe Atsma tijdens een interview met De Cardioloog. ‘Wij artsen realiseren ons te weinig dat we een uiterst belangrijke rol hebben in het motiveren van onze patiënten.’

Lees meer  >

Nieuwe scholing 'Leefstijl in de praktijk' - op locatie!


06-01-22

Wat is precies de invloed van leefstijl bij chronische ziekten? En hoe voer je het gesprek over leefstijl in de spreekkamer? Train deze vaardigheden in de scholing ‘Leefstijl in de praktijk’!

Lees meer  >

Wat we bieden


We maken leefstijl toepasbaar in de spreekkamer door het geven van geaccrediteerde scholingen, E-learnings, het beschikbaar stellen van tools en materialen voor in de praktijk en het organiseren van een jaarcongres. Zo hebben we onder andere het Leefstijlroer en de handleidingen ‘Demedicaliseren bij DMT2’ en ‘Pak hypertensie aan’ ontwikkeld.

We bieden materialen aan die het gesprek ondersteunen en extra informatie bevatten voor de patiënt en behandelaar. Deze kun je bestellen in onze webshop. Ook verzorgen we bijna wekelijks geaccrediteerde scholingen variërend van gesprekstechnieken tot afbouw van medicatie bij chronische aandoeningen (zie agenda).

In maart 2023 is ons jaarcongres. Klik hier voor meer informatie en een impressie van de vorige editie.

Lid worden?


We vertalen de nieuwste wetenschappelijke inzichten van leefstijlgeneeskunde bij preventie en curatie van chronische aandoeningen naar de praktijk van de (huis)arts, medisch specialist en zorgprofessionals met wie wordt samengewerkt. Daarnaast zetten wij onze expertise en ons netwerk in om leefstijl hoog op de agenda te krijgen bij overheid, opleidingen en zorgverzekeraars.

Met leefstijlgeneeskunde krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid, verbetert zijn vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af. Samen zorgen we voor het terugdringen van de ziektelast.

Aan de slag gaan met leefstijlgeneeskunde, maakt je werk leuker!

Lees meer

Leefstijlroer


Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het instrument is ontwikkeld om het gesprek van de zorgprofessional met zijn patiënt te ondersteunen. Het Leefstijlroer heeft 6 pijlers, samen bepalen patiënt en behandelaar met welke pijler de patiënt eerst aan de slag wil. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen.

Het Leefstijlroer is altijd in beweging, geeft richting en zorgt voor verbinding. De zes pijlers zijn: Voeding, Beweging, Verbinding, Ontspanning, Middelen en Slaap. Lees meer

 

Leefstijlvignet


Met het Leefstijlvignet laten leden van Vereniging Arts en Leefstijl zien dat zij op de hoogte zijn van de meest recente wetenschappelijke inzichten rond leefstijl. Lees meer

Voordelen voor zorgprofessionals:

  • Leden kunnen elkaar makkelijker vinden voor het doorverwijzen van patiënten, en ook voor bijvoorbeeld samenwerking, projecten en onderzoek.
  • Het vignet creëert vertrouwen dat de leefstijlprofessional op de hoogte is en blijft van leefstijl(geneeskunde.

Voordelen voor patiënten:

  • Je kunt gemakkelijk een zorgprofessional vinden die leefstijlgeneeskunde toepast in de spreekkamer.
  • Met het Leefstijlvignet laat de leefstijlprofessional zien dat hij of zij belang hecht aan leefstijl bij in relatie tot behandeling én preventie van chronische ziekten, thuis is in de pijlers van het Leefstijlroer en regelmatig scholingen volgt over gedragsverandering en gespreksvaardigheden om mensen te motiveren om hun leefstijl aan te passen.

Leefstijl op de agenda, juist nu!


Routekaart leefstijlgeneeskunde

Het is niet meer de vraag óf, maar hoe leefstijlgeneeskunde binnen nu en 5 tot 10 jaar een gevestigde plek krijgt in de huisartsen- en medisch-specialistische zorg. 

Om dit vorm te geven, is een routekaart opgesteld met input van veel partners en leden van Lifestyle4Health - Dutch Innovation Center for Lifestyle Medicine en Vereniging Arts en Leefstijl en andere partijen in en om de Nederlandse gezondheidszorg zoals Noaber.

Wij roepen alle belanghebbenden op om de komende jaren samen invulling te geven aan deze routekaart. Implementatie van leefstijlgeneeskunde in de Nederlandse gezondheidszorg is immers het werk van en voor velen.

Als alle belanghebbenden zichtbaar maken wat ze op deze routes al oppakken en wat nog hard nodig is, dan krijgen we overzicht waar successen behaald zijn of te behalen zijn en waar knelpunten liggen. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen. 

Lees meer op: routekaart.lifestyle4health.nl
 

Leden


Leden van Vereniging Arts en Leefstijl zijn (BIG-)geregistreerde zorgprofessionals, zoals huisartsen, medisch specialisten, apothekers, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Ook studenten zijn lid bij ons.

Op de ledenkaart zie je wie bij jou in de buurt lid is van Vereniging Arts en Leefstijl. Handig voor patiënten en voor zorgprofessionals!

Bekijk hier onze leden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!


Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond leefstijl in de zorg?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere twee weken. Aanmelden verplicht tot niets: je kunt je altijd eenvoudig weer afmelden.

Vul hier je gegevens in om de nieuwsbrief te ontvangen

Jouw gegevens zijn veilig bij ons! Wij zullen ze nooit delen met derden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze aan ons toevertrouwt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie.

Onze partners


Wij zoeken altijd naar vooruitgang door verbinding. Hiervoor werken we samen met partners zoals andere verenigingen, beroepsgroepen, verzekeraars, de overheid en commerciële partijen. Want met elkaar kunnen we de transitie van ziektezorg naar gezondheidszorg versnellen. Ook interesse in een samenwerking? Neem contact op via info@artsenleefstijl.nl.

Lees meer

Logo Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG)
Logo AFAS Foundation
Logo Alumni MANP (Master Advanced Nursing Practice)
Logo De Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH)
Logo Dutch Health Hub
Logo Gezond010
Logo Groene Zorg Alliantie
Logo De Jonge Dokter
Logo Lifestyle4Health
Logo Mediq
Logo Prelum
Logo Rabobank
Logo Salut
Logo Scem
Logo Stichting Student en Leefstijl
Logo VGZ
Logo Voeding Leeft
Logo Winclove Probiotics