Onze missie: Een gezonder Nederland door toepassing van leefstijlgeneeskunde


Vereniging Arts & Leefstijl ziet leefstijlgeneeskunde als het fundament voor zorggerelateerde en geïndiceerde preventie als behandeling van chronische aandoeningen. Het is onze missie dat leefstijlgeneeskunde uiterlijk in 2030 een integraal onderdeel is binnen de reguliere gezondheidszorg, zodat patiënten een bewuste keuze kunnen maken. Leefstijl als het kan, medicatie als het moet.

We zijn er voor en door leden: huisartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen, apothekers, praktijkondersteuners, , verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, ,en andere eerste- en tweedelijnszorgprofessionals. Met elkaar delen we de visie dat leefstijl een prominente plaats verdient in de zorg. We willen dat patiënten weten dat ze met een gezonde leefstijl ziekten kunnen voorkomen en het gebruik van medicatie en medische ingrepen mogelijk kunnen verminderen.

Vereniging Arts en Leefstijl is een multidisciplinaire, onafhankelijke, daadkrachtige, innovatieve vereniging voor alle zorgprofessionals.

Wat we doen


Vereniging Arts en Leefstijl steunt de implementatie van leefstijl in de praktijk van zorgprofessionals. We zorgen ervoor dat leefstijlgeneeskunde een vast onderdeel wordt in het curriculum van medische en paramedische opleidingen. 

We zijn autoriteit in het vertalen van wetenschappelijk onderbouwde leefstijlgeneeskunde naar de praktijk. Onze geaccrediteerde scholingen bieden zorgprofessionals uit alle disciplines de kennis, vaardigheden en tools om individuen met gezondheidsproblemen en -risico's te begeleiden naar een gezonde leefstijl als integraal onderdeel van passende én duurzame zorg. Want leefstijlinterventie is een win-win voor de patiënt, de zorgprofessional én de planeet.

Bovendien delen we onze kennis en expertise met beleidsmakers om leefstijlintegratie in de gezondheidszorg te versnellen.
Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen!

Onze activiteiten


Onze missie om leefstijlgeneeskunde te integreren in de reguliere zorg, inclusief het bijbehorende financieringsmodel, realiseren we door middel van de volgende activiteiten:

  • Wetenschap: We verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten van leefstijl(geneeskunde) naar de praktijk van de (huis)arts, medisch specialist en zorgprofessionals met wie wordt samengewerkt.
  • Educatie: Wij zijn de autoriteit op het gebied van evidence based leefstijl educatie. Wij bieden zorgprofessionals geaccrediteerde scholingen. Scholingen worden gegeven door experts binnen het specifieke vakgebied, zoals over de afbouw van medicatie bij DM2 en hypertensie. Ook werken wij samen met universiteiten om leefstijlgeneeskunde in het curriculum op te nemen.
  • Praktijkondersteuning door materialen en shared practices: Wij bieden materialen aan die gebruikt kunnen worden in de praktijk, zoals het Leefstijlroer, demedicalisatie-handleidingen en patiënt-folders. Via communities kunnen leden ervaringen delen, van elkaar leren en elkaar inspireren.
  • Jaarlijks congres: We organiseren jaarlijks het grootste leefstijlcongres van Nederland, met prominente sprekers, interactieve sessies, innovatieve oplossingen en voorbeelden van succesvolle implementaties van leefstijl in de praktijk.
  • Lobby: We zijn een autoriteit op het gebied van leefstijl en zetten onze expertise en onze relaties in om leefstijl hoger op de agenda te krijgen en integratie te versnellen bij de overheid, opleiders, zorgverzekeraars en relevante stakeholders.
  • Samenwerking: We zoeken samenwerking met organisaties die onze missie delen om krachten te bundelen en onze impact te vergroten.

Wat is leefstijl?


Leefstijl is de interactie tussen de verschillende pijlers die gezamenlijk van invloed zijn op de fysieke en mentale gezondheid van het individu. Vereniging Arts en Leefstijl heeft deze pijlers vormgegeven in het Leefstijlroer.

Een ongezonde leefstijl kan tot chronische aandoeningen leiden. Deze worden nu vaak met medicatie behandeld. Wetenschappelijk inzicht leert ons dat zelfs een kleine verandering van leefstijl invloed kan hebben op het verminderen of zelfs verdwijnen van de klachten van de patiënt. Dat is zo bij diabetes mellitus type 2 en bij hypertensie. Voor deze chronische aandoeningen hebben wij handleidingen ‘Demedicaliseren’ ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe met leefstijlinterventies medicatie kan worden afgebouwd. De handleidingen kun je bestellen in onze webshop.

Bestuur


Het bestuur van Vereniging Arts Leefstijl bestaat uit medici en niet-medici. Zij overzien het beleid en de strategie en vertegenwoordigen de vereniging naar buiten. Voor de dagelijkse activiteiten wordt het bestuur ondersteund door een enthousiast team.

Iris de Vries

Huisarts, Leefstijlarts & Voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl

Douwe Atsma

Vicevoorzitter Vereniging Arts en Leefstijl | Hoogleraar Cardiologie LUMC

Henk van der Stelt

Penningmeester

Dirk Pekelharing

Algemeen bestuurslid

Giliam Kuijpers

Algemeen bestuurslid