Vereniging Arts en Leefstijl ziet leefstijlgeneeskunde als fundament voor zowel preventie als behandeling van chronische aandoeningen. We zetten ons in om leefstijlgeneeskunde samen met zorgprofessionals, patiënten, de overheid en zorgverzekeraars te implementeren.

Met leefstijlgeneeskunde krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid, verbetert zijn vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af. Samen zorgen we voor het terugdringen van de ziektelast.

Daarom willen we dat ‘leefstijl als medicijn’ binnen 10 jaar volledig is geïmplementeerd in de gezondheidszorg, zodat patiënten een bewuste keuze kunnen maken tussen medicijnen of een gezonde leefstijl.

Aan de slag gaan met leefstijlgeneeskunde maakt je werk leuker!

Lees meer

Agenda


Hieronder vind je de agenda met ons aanbod geaccrediteerde webinars en andere activiteiten. Klik hier voor de volledige agenda.

Niet-alcoholische leververvetting: een omvangrijk probleem

Door MLD-arts Maarten Tushuizen

Leefstijl en Chronische Ziekten: Metabool syndroom uitgelicht

Door leefstijl-huisarts Daphne Uyterlinden

Voeding in de spreekkamer

Door dr. Annemieke Jansen

Bewegen als Medicijn

Door sport- en teamarts Anne van Vegchel-Hindriks

Discussie: heeft de huisarts een rol bij financiŽle problemen van de patiŽnt?


11-05-23

Ondanks publiceerde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel met de kop 'De huisartsenpraktijk als welzijnswinkel.' Met daarin een interessante discussie tussen twee ervaren huisartsen. Hierin gaan de Amsterdamse huisarts Jeroen van der Linde en de Rotterdamse huisarts Jan Galesloot -tevens lid van onze Werkgroep Leefstijl en Metabole Gezondheid- met elkaar in discussie over de vraag: heeft de huisarts een rol bij financiële problemen van hun patiënten?

Lees meer  >

'De Win-Win van Leefstijl': Groene Zorg Podcast met Hugo Touw


26-04-23

Voor De Groene Zorg Podcast, een initiatief van Medisch Contact en De Groene Zorg Alliantie, spraken Evelyn Brakema en Judith de Bree met Hugo Touw over 'de win-win van leefstijl voor planeet en patiënt.' In deze interessante podcast bespreken ze hoe een integrale leefstijlaanpak de ziektelast kan terugdringen, wat de winst is van leefstijlinterventies voor zowel patiënt, zorgprofessional als de planeet en nog veel meer...
 

Lees meer  >

Leefstijl in de spreekkamer van de medische specialist? Jazeker!


18-04-23

In een artikel in de Nieuwsbrief Zorg & Innovatie gaven internist-vasculair geneeskundige Mattijs Out en onze voorzitter Iris de Vries onlangs antwoord op de vraag: 'In hoeverre is het de rol van medisch specialisten om zich bezig te houden met leefstijl interventies?' Dat deden ze onder andere op grond van de resultaten van een kwalitatief onderzoek onder 28 internisten van het UMC Groningen, zoals verschenen in Plos One. Hun conclusie: Jazeker! En ze onderbouwden hun conclusie met steekhoudende argumenten.

Lees meer  >

Onze rol in Coalitie Leefstijl in de Zorg, BSL interview met Iris de Vries


07-04-23

Op 29 maart jl. heeft Minister Ernst Kuipers de aftrap gegeven voor de nieuwe Coalitie Leefstijl in de Zorg. Deze coalitie is een brede samenwerking tussen zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers. Zij gaan samenwerken om leefstijlinterventies echt een plek te geven binnen de bestaande gezondheidszorg. Binnen deze coalitie is onze vereniging één van de 4 regiepartijen, naast TNO, Patiëntenfederatie Nederland en NFU. Leefstijl in de Zorg (BSL) interviewde onze voorzitter Iris de Vries over onze rol in de Coalitie.

Lees meer  >

After video Leefstijl Werkt!


06-04-2023

Ons jaarcongres Leefstijl Werkt! ligt al weer ruim 2 weken achter ons. Op Vrijdag 17 maart konden we ons congres voor het eerst sind 2019 weer afsluiten met fysieke bijeenkomst met aansluitend een netwerklunch in het Rabo hoofdkantoor in Utrecht en bij VGZ in Arnhem.Bekijk de impressie van deze geslaagde afsluiting van ons congres.

Lees meer  >

Vlog Iris de Vries over Train De Trainer: Leefstijl in de spreekkamer


05-04-23

Samen met Beter Gezond organiseerden we onlangs op de Hilversumse hei de 'Train de Trainer'-dagen, een intensieve training over Leefstijl in de spreekkamer. Iris de Vries maakte over deze training een enthousiaste vlog. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) stelt dat in 2025 ieder patiënt moet worden voorzien van een passend leefstijlaanbod als integraal onderdeel van de reguliere zorg. Het voeren van het Leefstijlgesprek is hierin de eerste stap en daar was de -2-daagse training op gericht.

Lees meer  >

BSL congres: Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer


31-03-23

Op vrijdag 31 maart waren wij aanwezig bij het congres ‘Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer’ georganiseerd door Bohn Stafleu van Loghum (BSL), bijgewoond door meer dan 300 deelnemers uit alle disciplines in de zorg.

Hanneke Molema (TNO, Lifestyle4Health) presenteerde de ontwikkelingen betreft de implementatie leefstijl in de zorg, waarbij natuurlijk de Coalitie Leefstijl in de Zorg aan bod kwam.

Lees meer  >

Mijlpaal: Coalitie Leefstijl in de Zorg van start!


29-03-23

Op woensdag 29 maart heeft Minister Kuipers het startsein gegeven voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg, een breed samenwerkingsverband van TNO, Patiëntenfederatie Nederland, de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Vereniging Arts & Leefstijl en ZonMw. Binnen deze coalitie worden de handen in geslagen om Leefstijlinterventies niet alleen in te zetten voor preventie, maar dat ze -naast medicatie en medische ingrepen- een gelijkwaardige positie krijgen in de curatieve zorg.

Lees meer  >

De ontmoeting van Iris met de Koning bij de Nederlands Zorgautoriteit


28-03-2023

Tijdens de Arts en Leefstijl Week was Iris de Vries op dinsdag 14 maart uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het werkbezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit bezoek stond o.a. in het teken van het toekomstbestendig maken van de zorg. Een onderwerp dat ons niet alleen na aan het hart ligt, maar waar we veel energie in steken. Ook tijdens de congresweek –die gelijktijdig plaatsvond- hebben we veel aandacht besteed aan dit onderwerp.

Lees meer  >

Lancering van de Leefstijlcheck


28-03-2023

Op de slotdag van Leefstijl Werkt lanceerde Douwe Atsma, Hoogleraar Cardiologie en bestuurslid van onze vereniging ook de Leefstijlcheck, het laagdrempelige instrument dat we hebben ontwikkeld om artsen en zorgverleners te helpen om het Leefstijlgesprek met de patiënt te voeren. Het is een eenvoudig maar belangrijk instrument om meer aandacht te geven aan Leefstijl, maar ook om de patiënt te betrekken en medeverantwoordelijk te maken voor de eigen gezondheid.

Lees meer  >

Wat we bieden


We maken leefstijl toepasbaar in de spreekkamer door het geven van geaccrediteerde scholingen, e-learnings en het beschikbaar stellen van tools en materialen voor in de praktijk. Materialen die het gesprek ondersteunen en extra informatie bevatten voor de patiënt en behandelaar. Mooie voorbeelden zijn het Leefstijlroer en de handleidingen ‘Demedicaliseren bij DMT2’ en ‘Pak hypertensie aan’. Deze kun je bestellen in onze webshop.

 

Ook verzorgen we bijna wekelijks geaccrediteerde scholingen variërend van gesprekstechnieken tot afbouw van medicatie bij chronische aandoeningen (zie agenda). In maart is ons jaarcongresKlik hier voor meer informatie en een impressie van de vorige editie.

Lid worden?


We vertalen de nieuwste wetenschappelijke inzichten van leefstijlgeneeskunde bij preventie en curatie van chronische aandoeningen naar de praktijk van de (huis)arts, medisch specialist en zorgprofessionals met wie wordt samengewerkt. Daarnaast zetten wij onze expertise en ons netwerk in om leefstijl hoog op de agenda te krijgen bij overheid, opleidingen en zorgverzekeraars.

Met leefstijlgeneeskunde krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid, verbetert zijn vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af. Samen zorgen we voor het terugdringen van de ziektelast.

Aan de slag gaan met leefstijlgeneeskunde, maakt je werk leuker!

Lees meer

Leefstijlroer


Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het instrument is ontwikkeld om het gesprek van de zorgprofessional met zijn patiënt te ondersteunen. Het Leefstijlroer heeft 6 pijlers, samen bepalen patiënt en behandelaar met welke pijler de patiënt eerst aan de slag wil. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen.

Het Leefstijlroer is altijd in beweging, geeft richting en zorgt voor verbinding. De zes pijlers zijn: Voeding, Beweging, Verbinding, Ontspanning, Middelen en Slaap. Lees meer

 

Leefstijlvignet


Met het Leefstijlvignet laten leden van Vereniging Arts en Leefstijl zien dat zij op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke inzichten rond leefstijl. Lees meer

Voordelen voor zorgprofessionals:

  • Leden kunnen elkaar gemakkelijker vinden voor het doorverwijzen van patiënten, en voor bijvoorbeeld samenwerking, projecten en onderzoek.
  • Het vignet creëert vertrouwen dat de leefstijlprofessional op de hoogte is en blijft van leefstijl(geneeskunde).

Voordelen voor patiënten:

  • Je kunt gemakkelijk een zorgprofessional vinden die leefstijlgeneeskunde toepast in de spreekkamer.
  • Met het Leefstijlvignet laat je zien dat je belang hecht aan leefstijl in relatie tot behandeling én preventie van chronische ziekten, thuis bent in de pijlers van het Leefstijlroer, en regelmatig scholingen volgt over gedragsverandering en gespreksvaardigheden om mensen te motiveren om hun gedrag te veranderen.

Routekaart Leefstijlgeneeskunde: zorg voor de toekomst


Het is niet meer de vraag óf, maar hoe leefstijlgeneeskunde een gevestigde plek krijgt in de huisartsen- en medisch-specialistische zorg. Om dit vorm te geven, is een routekaart opgesteld. Wij roepen alle belanghebbenden op om zichtbaar te maken wat ze op deze routes al oppakken en wat nog hard nodig is. Zo krijgen we overzicht in de behaalde en te behalen successen. Ook zien we waar knelpunten liggen. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen. 

Lees meer op routekaart.lifestyle4health.nl.
 

Leden


Leden van Vereniging Arts en Leefstijl zijn (BIG-)geregistreerde zorgprofessionals: huisartsen, medisch specialisten, apothekers, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Ook studenten zijn lid bij ons. Op de ledenkaart zie je welke leden van de vereniging zich bij jou in de buurt bevinden. Ook handig voor patiënten!

Bekijk onze leden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!


Wil je het laatste nieuws over leefstijl in de zorg en onze activiteiten niet missen?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere twee weken. Aanmelden verplicht tot niets: je kunt je altijd weer afmelden.

⚠️Let op: check je spambox vlak na je aanmelding, want je wordt gevraagd je e-mailadres te verifiëren.

Vul hier je gegevens in om de nieuwsbrief te ontvangen

Jouw gegevens zijn veilig bij ons! Wij zullen ze nooit delen met derden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze aan ons toevertrouwt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie.

Onze partners


We zoeken altijd naar vooruitgang door verbinding. Hiervoor werken we samen met partners. Andere verenigingen, beroepsgroepen, verzekeraars, de overheid en commerciële partijen bijvoorbeeld. Met elkaar kunnen we de transitie van ziektezorg naar gezondheidszorg versnellen. Interesse in een samenwerking? Neem contact op via info@artsenleefstijl.nl.

Lees meer

Logo Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG)
Logo AFAS Foundation
Logo Alumni MANP (Master Advanced Nursing Practice)
Logo De Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH)
Logo Dutch Health Hub
Logo Gezond010
Logo Groene Zorg Alliantie
Logo Institute For Positive Health (IPH)
Logo De Jonge Dokter
Logo Lifestyle4Health
Logo Mediq
Logo Prelum
Logo Rabobank
Logo Salut
Logo Sanofi
Logo Scem
Logo Stichting Student en Leefstijl
Logo VGZ
Logo Voeding Leeft
Logo Winclove Probiotics