Werkgroepen


De Vereniging Arts en Leefstijl heeft als missie is om uiterlijk in 2030 Leefstijlgeneeskunde volledig te hebben geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk van de zorg en de zorgprofessional, zodat de primaire inzet van preventie, leefstijl en leefstijlinterventies bij chronische en niet acute ziekten vanzelfsprekend is voor de zorgverlener en de patiënt.

Het doel van de werkgroepen is om de huidige kennis op het gebied van de zes leefstijlpijlers (voeding, beweging, slaap, ontspanning, verbinding, middelen) en werk, hart- en vaatziekten, kanker en psychiatrie op basis van kwalitatief goed wetenschappelijk bewijs te vertalen naar de praktijk.

De werkgroepen leveren vanuit hun specialisme een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van de verschillende aspecten en invalshoeken van een gezonde leefstijl en leefstijlgeneeskunde. Ieder op eigen kennisgebied dragen ze bij aan het uitwerken van wetenschappelijk onderbouwde best practices en handleidingen, ontwikkelen zij papers en compendia die kunnen worden gebruikt door de relevante beroepsgroepen of deel kunnen uitmaken van nieuw te ontwikkelen richtlijnen.

Er zijn zeven werkgroepen: