Pak Hypertensie Aan - deel 1 (theorie)

Aanvang:
Maandag 13 september 2021 19:30 uur
Einde:
Maandag 13 september 2021 21:00 uur

Als je nog geen account hebt, word je eerst gevraagd een gratis account aan te maken. Dit zodat we na afloop de accreditatie en certificering kunnen vastleggen. Na verificatie van je account kun je de inschrijving vervolgen. De inschrijving is voltooid zodra je een betaalbevestiging hebt ontvangen.

Scholing Pak Hypertensie Aan - deel 1 (theorie)

Het aantal patiënten met meerdere (leefstijlgerelateerde) chronische aandoeningen neemt toe. Maar er is hoop; een gezonde leefstijl loont. Personen zonder hypertensie, die niet roken en ook geen overgewicht hebben, leven gemiddeld zes jaar langer en krijgen negen jaar later een ernstige chronische ziekte dan leeftijdsgenoten die deze risicofactoren wel hebben.

Leefstijlaanpassingen pakken de onderliggende pathofysiologie aan, waar medicatie alleen symptomen onderdrukken en een risico op bijwerkingen geven. In alle richtlijnen voor de behandeling van hypertensie hebben leefstijlaanpassingen een prominente plek, al dan niet in combinatie met antihypertensiva. Een gezonde leefstijl heeft niet alleen een positief effect op de bloeddruk, maar ook op alle cardiovasculaire risicofactoren en op het algemeen welbevinden. Toch wordt er in de praktijk te weinig aandacht gegeven aan leefstijlinterventies en wordt snel gestart met antihypertensiva.

Het begeleiden van een patiënt richting een gezondere leefstijl is dus noodzakelijk, maar ook uitdagend. Om de zorgprofessional hierbij te ondersteunen, is de scholing ‘Pak hypertensie aan’ ontwikkeld.

Interventiecardioloog Tamara Aipassa gaat tijdens deze scholing uitgebreid in op hoe de verschillende leefstijlaspecten ingezet kunnen worden bij de behandeling van hypertensie.  

Let op: de scholing heeft een vervolg op maandagavond 27 september waar specifieke casuïstiek wordt behandeld. Om deel te nemen aan het vervolg kun je je via deze link inschrijven. 

 

Doelgroep

De scholing wordt georganiseerd in samenwerking met VGZ voor zorgprofessionals aangesloten bij OCE Nijmegen en Hadoks maar is voor alle geïnteresseerde zorgprofessionals toegankelijk. 

Kosten

€15,- voor zorgprofessionals aangesloten bij OCE Nijmegen en Hadoks en €35,- voor leden van Arts en Leefstijl, €15,- voor studentleden en €50,- voor niet leden.

Accreditatie gehele scholing Pak Hypertensie Aan (deel 1 + deel 2)

  • 3 accreditatiepunten bij KNMG ABAN (artsen)*
  • 3 accreditatiepunt bij NVVPO (praktijkondersteuners)
  • 3 accreditatiepunten bij V&VN (verpleegkundigen)
  • 3 accreditatiepunten bij CADD van NVDA (doktersassistenten)

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent tijdens het webinar en na afloop de toets maakt.

Certificaat:

Deelnemers die niet bij een van bovenstaande accreditatiebureaus zijn aangesloten ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname. 

Spreker

Deze scholing wordt gegeven door Tamara Aipassa, interventiecardioloog met passie voor de leefstijlgeneeskunde.

Het hart en de bloedvaten hebben mijn aandacht vanaf vroeg in de opleiding geneeskunde getrokken. Het besluit cardioloog, en dan specifiek interventiecardioloog, te worden was dan ook makkelijk gemaakt. De logica, de interventie mogelijkheden, de spoed situaties, de chronische begeleiding, dat maakt mijn vak mooi.

Maar hoe meer kransslagaderen ik dotterde, hoe meer het gevoel me bekroop dat ik niet alleen aan het einde van de ziekte aderverkalking wilde werken. Ik wilde ook daar zijn voordat de ziekte begon, bij de preventie.
Leefstijlgeneeskunde is complementair aan de technische behandelingen in mijn vak. Maar deze combinatie vraagt bewustwording, tijd en aandacht. Van zorgverleners en patiënten.

Het is mijn motivatie de leefstijlgeneeskunde meer naar de voorgrond te brengen, zodat ik kan voorkomen dat iemand (nogmaals) bij mij op de katheterisatiekamer komt voor een dotter.