Vereniging Arts en Leefstijl ondertekent Green Deal Duurzame Zorg


8-12-22

In de ‘Green Deal samen werken aan duurzame zorg’ zijn concrete afspraken vastgelegd om de zorgsector te verduurzamen. Meer dan 250 partijen uit de zorgsector hebben zich verbonden aan deze duurzaamheidsambities, waaronder Vereniging Arts en Leefstijl. “Leefstijl en duurzaamheid zijn integraal verbonden en beiden zeer urgent. Wij zetten ons al jaren in om leefstijlgeneeskunde te implementeren in de gezondheidszorg zodat mensen extra stimulans krijgen om gezonde keuzes te maken. Door goed voor jezelf te zorgen help je om de toenemende zorgvraag te beperken, én om het milieu en klimaat zo min mogelijk te belasten”, aldus Iris de Vries, voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl.

Vijf doelen

De zorgsector is een grootgebruiker van energie, water en grondstoffen en verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2 uitstoot. Daarmee heeft de sector (in)direct een potentieel negatief effect op gezondheid. De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. De ondertekenaars verbinden zich aan vijf doelstellingen:

  1. Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers
  2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
  3. CO2 -uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

Verantwoordelijk

Iris de Vries: “Het ondertekenen van de Green Deal is voor ons heel vanzelfsprekend. Met leefstijlgeneeskunde krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid, verbetert zijn vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af. Zo zorgen we samen we voor het terugdringen van de ziektelast. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, die nauw samenhang met de zorg voor een gezonde natuur en planeet. Hier blijven we ons de komende jaren keihard voor inzetten met onze partners zoals de Groene Zorg Alliantie, Alles is Gezondheid en LifeStyle4Health.”

<  Terug