Het Leefstijlvignet


Met het Leefstijlvignet laten leden van Vereniging Arts en Leefstijl zien dat zij op de hoogte zijn van de meest recente wetenschappelijke inzichten rond leefstijl. Het Leefstijlvignet is in november 2021 geïntroduceerd en er zijn inmiddels bijna 200 Leefstijlvignethouders. 

Voordelen voor zorgprofessionals:

 • Leden kunnen elkaar makkelijker vinden voor het doorverwijzen van patiënten, en ook voor bijvoorbeeld samenwerking, projecten en onderzoek.
 • Het vignet creëert vertrouwen dat de leefstijlprofessional op de hoogte is en blijft van leefstijl(geneeskunde.

Voordelen voor patiënten:

 • Je kunt gemakkelijk een zorgprofessional vinden die leefstijlgeneeskunde toepast in de spreekkamer.
 • Met het Leefstijlvignet laat de leefstijlprofessional zien dat hij of zij belang hecht aan leefstijl bij in relatie tot behandeling én preventie van chronische ziekten, thuis is in de pijlers van het Leefstijlroer en regelmatig scholingen volgt over gedragsverandering en gespreksvaardigheden om mensen te motiveren om hun leefstijl aan te passen.

Leefstijlpunten via je Arts en Leefstijl account

Op de pagina ‘punten’ in je Arts en Leefstijl account kun je:

 • zien hoeveel Leefstijlpunten je tot nu toe behaald hebt;
 • een certificaat indienen van een externe scholing voor Leefstijlpunten. Dit doe je bij ‘Nieuw verzoek aanmaken’;
 • het Leefstijlvignet aanvragen wanneer je aan de voorwaarden voldoet;
 • zien hoeveel punten je moet halen om het vignet te behouden.

Let op: Leefstijlpunten zijn een indicatie voor het aantal leefstijl gerelateerde scholingsuren die je gevolgd hebt. Leefstijlpunten zijn niet hetzelfde als accreditatiepunten.

Voor vragen over het Leefstijlvignet kun je mailen naar leefstijlvignet@artsenleefstijl.nl

De criteria voor het behalen en behouden

Om het Leefstijlvignet te behalen moet je:

 • Lid zijn van Vereniging Arts en Leefstijl
 • Behoren tot een van de volgende beroepen: apotheker, AIO/basisarts, diëtist, fysiotherapeut, huisarts, leefstijlcoach, medisch specialist, POH/PVK/doktersassistent, sociaal geneeskundige, tandarts, verloskundige of verpleegkundige (uitbreiding met andere beroepen is mogelijk)
 • Minimaal 12 Leefstijlvignet-punten voor scholingen van Vereniging Arts en Leefstijl of door A&L erkende andere instellingen behaald hebben. 

Om het Leefstijlvignet te behouden moet je:

 •  Jaarlijks 4 Leefstijlpunten behalen

Leefstijlprofessionals


Vereniging Arts en Leefstijl biedt haar leden de mogelijkheid om het Leefstijlvignet te voeren. Hiermee communiceren zij naar de patiënt en andere zorgprofessionals dat zij op de hoogte zijn van de meest recente wetenschappelijke inzichten rond  leefstijl en leefstijlgeneeskunde toepassen in de praktijk.

Op onze ledenkaart vind je meer informatie over een deel van onze leden, leden met een Leefstijlvignet en informatie over praktijklocaties.

Algemene voorwaarden

Voorbehoud

Vereniging Arts en Leefstijl kent het Leefstijlvignet uitsluitend toe aan leden die de waarden van de vereniging nastreven en leefstijlgeneeskunde conform wetenschappelijke inzichten uitoefenen. De vereniging behoudt zich het recht voor om het Leefstijlvignet in te trekken als zij van oordeel is dat een lid de waarden van de vereniging niet nastreeft.