Over ons

Vereniging Arts en Leefstijl ziet leefstijlgeneeskunde als fundament voor zowel preventie als de behandeling van diverse chronische aandoeningen.

Wij zetten ons in om (huis)artsen en de zorgprofessionals met wie hij in de 1e en/of 2e lijn samenwerkt, patiënten, de overheid en zorgverzekeraars hiervan te overtuigen.

We ervaren dat leefstijlgeneeskunde de patiënt meer regie geeft over zijn eigen gezondheid en dat leefstijlgeneeskunde het werk van de zorgverlener leuker maakt doordat in plaats van ziekte, gezondheid centraal staat.

Onze missie

Onze missie? Focus op een gezonde leefstijl als medicijn!

De vereniging maakt het positieve effect van een gezonde leefstijl zichtbaar en ondersteunt zorgprofessionals in de advisering van hun patiënten. We zetten ons in om, op basis van wetenschappelijke evidence, leefstijl te vertalen naar de praktijk van de (huis)arts en zorgprofessional. Dat doen we door bewustwording, expertise en verbinding. En altijd vanuit verwondering, openheid, onafhankelijkheid, inspiratie en daadkracht.

 

>> lees meer

Arts heeft groente in zijn handen

Wat we doen

Vereniging Arts en Leefstijl vraagt aandacht voor de positieve effecten van goede voeding en een gezonde leefstijl bij (huis)artsen en zorgverleners met wie hij samenwerkt, bij beleidsmakers, opleiders, studenten en patiënten. Leefstijlgeneeskunde maakt het werken in de gezondheidszorg nóg leuker, vermindert medicijngebruik door patiënten en maakt Nederland gezonder!

Ontdek wat wij voor je kunnen betekenen.

 

>> lees meer

Wat is leefstijl?

Leefstijl is de manier van leven van een individu. Wanneer wij het over leefstijl hebben, bedoelen wij zes pijlers die samen van grote invloed zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens.

 

>> lees meer

Het team

In de Jaarbeurs Innovation Mile (JIM) in Utrecht werken we met een klein en efficiënt team. Het team bestaat uit twee huisartsen, aangevuld met een team van professionals om de vereniging uit te bouwen. We stellen het team graag aan je voor.

 

>> lees meer

Het bestuur

Het bestuur van Vereniging Arts Leefstijl bestaat uit medici en niet-medici. Zij leiden de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden.

 

>> lees meer

Onze partners

Een omslag in de gezondheidszorg bereik je alleen met de juiste partners om je heen. Daarom is Vereniging Arts en Leefstijl actief in diverse samenwerkingsverbanden met andere verenigingen, beroepsgroepen, verzekeraars, de overheid en commerciële partijen. Wij zoeken altijd naar vooruitgang door verbinding!

 

>> lees meer